HOTĂRÂRE nr.305 din 5 mai 2017
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.305 din 5 mai 2017
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21 aprilie 2018, cu excepția art. 4- 10 șl a art. 14 alin. (10) care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 351/12 mai. 2017
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață
- la 21 apr. 2018
totodata, abrogă:
H.G. nr.809/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață


Joi, 01 decembrie 2022, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.