ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.90 din 6 decembrie 2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.90 din 6 decembrie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.80/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 52/2018
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 07.12.2017
Observatii:Art. 35 și 36 intră în vigoare la data 1 ianuarie 2018
Publicare: M.Of. nr. 973/7 dec. 2017
Rectificare: M.Of. nr. 984/21 noi. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- modifică art. 9 alin. (2) și (3); introduce alin. (31) - (33) și (41) la art. 9
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
- modifică art. 61 alin. (2); introduce alin. (101) - (103) la art. 5, art. 58, art. 59, și alin. (7) la art. 61
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- introduce alin. (21) la art. 98
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- abrogă art. 136
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 40 alin. (1) și art. 51 alin. (52)
  L. nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
- suspendă aplicarea în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2018
  L. nr.246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
- prorogă până la data de 1 ianuarie 2019 termenul prevăzut la art. 4 alin. (1)
  O.U.G. nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
- modifică art. XII alin. (1) lit. b); abrogă art. XII alin. (1) lit. c)
  O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- Prevederile art. 19 lit. b) și c) ale art. II se aplică în mod corespunzător și în anul 2018
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- prorogă până la data de 31 decembrie 2018 termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) și g)
  O.G. nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
- prorogă termenul de intrare în vigoare a L. nr. 352/2015 până la 1 ian. 2019
  O.G. nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
- prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv termenul prevăzut la art. 6
  O.G. nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
- prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv termenul prevăzut la art. 6
  O.G. nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
- prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv termenul prevăzut la art. 7
  O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 9; introduce art. 321 și 322, alin. (4) - (8) la art. 33 și art. 37
  O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 20 alin. (2) și (3)
  L. nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
- prorogă cu 6 luni termenele prevăzute la art. 109 alin. (3) și art. 110 alin. (1)
  L. nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
- prorogă până la data de 1 ianuarie 2019 termenul prevăzut de art. III
  O.G. nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
- introduce art. 8
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.80/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- introduce alin. (4) la art. 9, alin. (4) - (8) la art. 10, lit. h) și i) la art. 13 alin. (3), alin. (5) la art. 13, alin. (11) la art. 14, alin. (21) la art. 14, alin. (4) - (6) la art. 14, art. 391 - 394
Modificată: O.U.G. nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 39 alin. (5), (7), (8) și (9); introduce alin. (10) la art. 39
  O.G. nr.15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- introduce alin. (5) la art. 15
  O.U.G. nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- introduce lit. j) la art. 13 alin. (3)
  O.U.G. nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 13 alin. (3) lit. a) si art. 15 alin. (3); introduce lit. k) la art. 13 alin. (3) si alin. (6) la art. 15
Rectificare: M.Of. nr. 984/21 noi. 2018
Modificată: O.U.G. nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- abrogă art. 15
  O.U.G. nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 38 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 38
  L. nr.91/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
  L. nr.202/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri flscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 38 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 38
  L. nr.244/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 38 alin. (2)
  L. nr.33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- abrogă art. 10 alin. (7)
Referită de: Decizie nr.65/2020 DECIZIA nr. 65 din 26 octombrie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 8 și art. 10 alin. (3) raportat la art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și (6) din Legea nr. 79/2018
Modificată: L. nr.49/2021 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- respinge O.G. nr. 15/2018


Marți, 23 aprilie 2024, 10:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.