ORDIN nr.3.725 din 19 decembrie 2017
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3.725 din 19 decembrie 2017
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1027/27 dec. 2017
Functie activa:
Abrogă: O. nr.3.698/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
totodata, abrogă:
O. nr.371/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
O. nr.3.249/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
O. nr.210/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal și pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA"
O. nr.511/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
O. nr.1.382/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
O. nr.3.309/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
  O. nr.2.372/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) "Declarație pentru înregistrarea/ modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", cod 14.13.01.10.01
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.4.136/2020 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal (abrogat prin O. nr.1.699/2021)
  O. nr.409/2021 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare
- la data de 29 martie 2021
  O. nr.1.387/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 3152 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale
Abrogat: O. nr.1.699/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
- la data de 3 februarie 2022


Miercuri, 08 februarie 2023, 05:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.