LEGE nr.63 din 9 martie 2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.63 din 9 martie 2018
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 540/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 225/13 mar. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
- modifică art. 1, art. 2 lit. c) și e), art. 4 alin. (1), (2), (4) și (6), art. 5 alin. (1), (2), (6) și (7), cap. II titlul secțiunii 1, art. 8 alin. (1), (11) lit. a) și b), (2)-(5) și (7), (8) lit. g) și (9), art. 9 alin. (1) și (3), art. 10 alin. (4), art. 18 alin. (1) partea introductivă și lit. n), art. 20 alin. (1), art. 21, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) lit. a) și b), art. 27 lit. a), art. 29 alin. (1), (2) și (3), art. 32 alin. (2) lit. a), art. 35 lit. c), h) și m), art. 40, art. 44 alin. (1) partea introductivă și lit. b), art. 48 lit. l) și q), art. 56, anexa nr. 3; modifică și completează anexa nr. 2; introduce lit. c1) - c3), h1) și j) - n) la art. 2, alin. (11), (12), (23) și (24) la art. 4, art. 71, lit. m) la art. 8 alin. (8), lit. f) și g) la art. 25 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) la art. 29, alin. (3) la art. 32, lit. a1), k1), ț)-z) la art. 35, alin. (5) la art. 37, alin. (21) și (22) la art. 38, art. 391, art. 421; în tot cuprinsul legii, termenul „Comisie” se înlocuiește în mod corespunzător cu termenul „CNCAN”, termenul „radioprotecție” se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „protecție împotriva radiațiilor ionizante”, termenul „surse” se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „surse de radiații”, termenul „cărăuș autorizat” se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma „transportator autorizat”, expresiile „managementul calității în domeniul nuclear” și „sistem controlat de management în domeniul nuclear” se înlocuiesc în mod corespunzător cu sintagma „sistem de management în domeniul nuclear”, termenul „gospodărire” se înlocuiește în mod corespunzător cu termenul „gestionare”, iar sintagma „autoritate centrală pentru protecția mediului” se înlocuiește în mod corespunzător cu „autoritate publică centrală pentru protecția mediului”;
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.273/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.