ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.18 din 15 martie 2018
privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.18 din 15 martie 2018
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.145/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 267/2018
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile art. I intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I iar prevederile art. IV intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.
Publicare: M.Of. nr. 260/23 mar. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 8 alin. (1)
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 222, art. 224 alin. (1) lit. a), h) și n), art. 267 alin. (2) și (21), art. 268 alin. (5), art. 313 lit. a) și b); introduce alin. (12) la art. 223, alin. (11) la art. 224, alin. (22) - (24) la art. 267, alin. (5) - (7) la art. 322; abrogă art. 312 lit. a) și b)
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a), e), f) și p), art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. a), art. 36, art. 45 alin. (1), art. 107 alin. (2), art. 118 alin. (12); introduce alin. (11) la art. 45, alin. (21) la art. 96, alin. (11) la art. 107
  L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- introduce alin. (11) și (12) la art. 103
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 67 alin. (1), art. 671, art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (1), (2), (5), (6) și (9), art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 79 alin. (2) și (3), art. 85 alin. (4), art. 85 alin. (6), (8) și (81), art. 86, art. 87 alin. (1) și (3), art. 88, art. 96 alin. (2) partea introductivă și alin. (3) lit. b) și c), art. 102 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 107, art. 116 alin. (1) partea introductivă și alin. (2) lit. a), alin. (4) și (5), art. 118, art. 119 alin. (1), (2) și (4), art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, art. 130 alin. (4), art. 131 alin. (2) și (4), art. 132 alin. (2), art. 148, art. 150, art. 151, art. 154 alin. (1) partea introductivă, lit. a), h) și i) și alin. (2), art. 155, art. 170, art. 174, titlul secțiunii a 10-a a cap. III al titlului V, art. 180, art. 182, art. 183, art. 230 alin. (5) lit. e) și f), art. 231 alin. (1); introduce lit. a1 la art. 60 pct. 1, lit. a1) la art. 61, lit. a1 la art. 64 alin. (1), alin. (10) și (11) la art. 69, art. 691 - art. 693, cap. II 1 după art. 693, art. 721, alin. (4) și (5) la art. 79, alin. (21) la art. 110, art. 1201, alin. (13) - (19) la art. 133, lit. b1) la art. 137 alin. (1), lit. h1 la art. 154 alin. (1), lit. i) la art.223 alin. (2); abrogă art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) lit. l), art. 74, art. 75, art. 85 alin. (5), art. 110 alin. (7) - (13), art. 116 alin. (6), art. 130 alin. (5) și (6), art. 131 alin. (5), art. 181, art. 223 alin. (1) lit. n), art. 224 alin. (4) lit. a) M. Of. nr. 688/10 sep. 2015
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce pct. 68 - 73 la art. I
Modificată: O.U.G. nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
- termenul prevăzut la art. II alin. (7), (9) și (13) se prorogă până la data de 31 iulie 2018


Marți, 06 decembrie 2022, 15:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.