ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.25 din 29 martie 2018
privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.25 din 29 martie 2018
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.30/2019 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 285/2018
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor pct. 3 și 5, care intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.
Publicare: M.Of. nr. 291/30 mar. 2018
Rectificare: M.Of. nr. 345/19 apr. 2018
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
- modifică art. 2 alin. (1) și art. 2 alin. (2) lit. a), e), f) și g); introduce lit. q) la art. 2 alin. (2) și cap. V1 cu art. 151-157
  L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 169 alin. (4) și art. 206 alin. (2) lit. a) și alin. (3); introduce alin. (31) la art. 186, alin. (3) și (4) la art. 187, alin. (5) la art. 192 și alin. (21) la art. 197
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 51 alin. (4), art. 68 alin. (1), art. 72 alin. (8), (9) și (10), art. 79 alin. (1) și (4), art. 82 alin. (6), art. 102 alin. (1), art. 106 alin. (3), art. 107 alin. (5), art. 120 alin. (7), art. 123 alin. (3), (4), (5) și (6), art. 132 alin. (2), art. 148 alin. (2), art. 151 alin. (2)-(7), art. 170 alin. (2) lit. a), art. 174 alin. (2), (3), (4), (5) și (7), art. 174 alin. (13) lit. a), art. 180 alin. (3) și art. 342 alin. (9) și (10); introduce lit. d) la art. 22 alin. (8), alin. (3) la art. 42, alin. (31) la art. 48, alin. (11)-(14) la art. 56, art. 681, alin. (7) la art. 82, alin. (9) la art. 106, alin. (9) la art. 107, alin. (10) la art. 268, lit. f) la art. 364 alin. (1) și alin. (4) la art. 484; abrogă art. 231 alin. (2) și titlul VI „Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România”, cap. IV „Modul de impozitare a veniturilor din economii obținute din România de persoane fizice rezidente în state membre și aplicarea schimbului de informații în legătură cu această categorie de venituri”, cu art. 238-254
  O.U.G. nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (abrogata prin O.U.G. nr.93/2022)
- modifică art. 1 alin.(4) și (41); abrogă art. 1 alin. (42)
  O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 39 alin. (5), (7), (8) și (9); introduce alin. (10) la art. 39
  L. nr.30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- prorogă termenul prev. la art. II până la data de 1 august 2018
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 345/19 apr. 2018
Modificată: O.U.G. nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
- termenul prevăzut la art. IV alin. (3) se prorogă până la data de 31 iulie 2018
Aprobată cu modificări: L. nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. I pct. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18; introduce pct. 11-16, pct. 41, pct. 81, 82, 91, 111, 121, 161-166, 181-183, 281 si 282 si 291 la art. I si pct. 11-16 înaintea pct. 1 al art.V si pct. 8-14 la art. V


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 01:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.