Instrucțiune nr.1 din 16 mai 2018
a ministrului educației naționale privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 — Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

Identificare act:
Numar/data: Instrucțiuni nr.1 din 16 mai 2018
Emitent: Ministerul Educației Naționale
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 481/12 iun. 2018
Functie activa:
Abrogă: I. nr.1/2017 Instrucțiune privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 — Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015


Joi, 02 februarie 2023, 20:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.