ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.49 din 13 iunie 2018
privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.49 din 13 iunie 2018
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.340/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 452/2018
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 492/14 iun. 2018
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
L. nr.182/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chirieipe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
L. nr.183/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Modifică: O.G. nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică art. 2 lit. a), art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (1);
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.340/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
O.G. nr. 19/2002


Miercuri, 07 decembrie 2022, 05:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.