ORDONANȚĂ nr.10 din 29 august 2018
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.10 din 29 august 2018
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.25/2019 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 584/2018
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 749/30 aug. 2018
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- modifică art. 20 alin. (4) și (7); introduce lit. k) la art. 13 și alin. (10) la art. 20
  O.U.G. nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
- modifică art. 3 partea introductivă și lit. a) și e), art. 4 alin. (3) și (4), art. 6, art. 7 și art. 8 alin. (1)-(3)
  O.U.G. nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 13; introduce lit. t) la art. 2 alin. (1) și alin. (4)-(7) la art. 3
  O.U.G. nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
- modifică art. 23 alin. (5) și (10)-(12) și art. 23 alin. (20) lit. a); introduce alin. (4) și (5) la art. 45
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.25/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
- introduce un nou punct la art. III, înaintea punctului 1


Duminică, 16 iunie 2024, 13:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.