ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.88 din 2 octombrie 2018
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.88 din 2 octombrie 2018
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.113/2020 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 721/2018
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 840/2 oct. 2018
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
- introduce lit. e) la art. 25 alin. (2) si alin. (21) la art. 25
  O.G. nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2018)
- modifică art. 25 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 25
  O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
- modifică art. 28 alin. (5)
  L. nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- modifică art. 5 alin. (1) pct. 31, 66, 71 si 72, art. 57 alin. (1), art. 59 alin. (1), art. 67 alin. (2), art. 75 alin. (3) si (4), art. 102 alin. (1), art. 133 alin. (5) lit. K, art. 143 alin. (1) si (3), art. 169 alin. (2) si (7), art. 170, art. 243 alin. (1), art. 244, art. 246 alin. (2), art. 248, art. 249 alin. (1), art. 249 alin. (2) lit. b), art. 250 alin. (1), art. 252 alin. (1), art. 258 lit. d) si e), art. 258 partea introductivă a lit. q), art. 260, art. 262 alin. (3), art. 263, art. 266 alin. (2), art. 267 alin. (1) si art. 324 alin. (1); introduce pct. 73 si 74 la art. 5 alin. (1), alin. (2) la art. 52, alin. (2) la art. 61, alin. (81) la art. 102, alin. (51)-(53) la art. 133, art. 1351, alin. (2) si (3) la art. 251, art. 2511, alin. (2)-(4) la art. 258, alin. (31)-(33) la art. 262 si alin. (3) la art. 267; abrogă art. 258 lit. c), art. 258 lit. q) pct. 1, art. 264 si art. 265
dispune republicarea
  L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 264 alin. (5); introduce art. 2641
  O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- introduce lit. j) la art. 13 alin. (3)
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.113/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- modifică art. I pct. 1, 4, 6, 8, 10, 14, 23, 32, 34, art. VII pct. 2 si art. IX; introduce pct. 11, 21, 81, 141, 161-163 si 42 la art. I, art. I1 si art. XI; abrogă art. II
Aprobată cu modificări: L. nr.113/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative


Marți, 28 martie 2023, 20:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.