ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.89 din 4 octombrie 2018
privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.89 din 4 octombrie 2018
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.13/2019 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 708/2018
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 854/9 oct. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- introduce alin. (14)-(17) la art. 63; - Pentru anul 2018, termenul prevăzut la art. 63 alin. (14) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență se înlocuiește cu data de 15 octombrie 2018 și termenul prevăzut la art. 63 alin. (15) din aceeași lege se înlocuiește cu data de 31 octombrie 2018.
  L. nr.92/2007 Legea serviciilor de transport public local
- modifică art. 4 alin. (1) lit. d); introduce alin. (11) la art. 4
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- modifică art. 29 alin. (11) si (12), art. 110 alin. (3)
  O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
- introduce art. 51
  O.G. nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
- introduce art. 71
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 21 lit. b) si c), art. 133 alin. (15), art. 291 alin. (3) lit. b); introduce alin. (8) la art. 19, lit. d)-f) la art. 291 alin. (3); abrogă art. 291 alin. (2) lit. d) si f)
  O.U.G. nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- modifică art. 3
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. II, art. III pct. 6, art. XI partea introductivă, art. XIII pct. 1; introduce pct. 7 - 10 la art. III, art. XIII1
Modificată: O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- abrogă art. XII


Sâmbătă, 25 mai 2024, 13:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.