LEGE nr.242 din 12 octombrie 2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.242 din 12 octombrie 2018
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 418/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 868/15 oct. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale (abrogata prin L. nr.361/2023)
- abrogă art. 2
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) si (2), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. c), art. 14 alin. (2) lit. e), art. 15 alin. (1)-(7), art. 16 alin. (3) si (4), art. 16 alin. (5), art. 18 alin. (2), art. 18 alin. (5) si (8), art. 19, art. 20, art. 21, art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (2), art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 31 alin. (3), art. 33 alin. (1), art. 33 alin. (21), art. 33 alin. (11), art. 35, art. 371 alin. (2), art. 38 alin. (11) - (13), art. 39, art. 40 alin.(1), (3) si (4), art. 41 alin. (3), art. 43, art. 44, art. 45, art. 46 alin. (3) si (4), art. 47, art. 48 alin. (1) si (4)-(6), art. 48 alin. (7) si (9), art. 48 alin. (10), art. 49 alin. (1) si (5), art. 49 alin. (6), (7) si (9), art. 50, art. 51 alin. (1), (2) si (7), art. 52 alin. (1) si (3), art. 521 alin. (2) lit. b), art. 521 alin. (3)-(5), art. 522 alin. (1), art. 523 alin. (1), art. 524, art. 527 alin. (1), art. 53, art. 54 alin. (1), (3) si (4), art. 55 alin. (1), art. 55 alin. (2), (4) si (5), art. 56, art. 57 alin. (2), art. 57 alin. (4)-(81), art. 58 alin. (1), art. 58 alin. (5), art. 59, art. 60, art. 61 alin. (1) si (3), art. 62 alin. (1) lit. a), art. 62 alin. (11), art. 62 alin. (2)-(4), art. 621, art. 63 alin. (1) si (2), art. 64, art. 65 alin. (1) lit. f), art. 65 alin. (1) lit. h) si i), art. 65 alin. (2), (4) si (5), art. 651 alin. (2) si (3), titlul cap. VIII, art. 66 alin. (1) si (2), art. 67 alin. (3) si (4), art. 68 alin. (1) lit. b), art. 69 lit. a), art. 75, art. 76, art. 77 alin. (2), art. 78 alin. (1), art. 82 alin. (1)- (3), (5) si (6), art. 83 alin. (1) si (3), art. 83_2 alin. (1) si (4), art. 84, art. 85 alin. (1), art. 86, art. 95, art. 96, art. 99 lit. j), n), o), r) si t), art. 100 lit. b) si c); introduce alin.(2) la art. 1, alin. (11) si (12) la art. 3, alin. (3) si (4) la art. 4, alin. (21) la art. 6, alin. (11) la art. 8, alin. (3) la art. 9, art. 151, alin. (41) la art. 16, alin. (31)-(33) la art. 17, art. 171-173, alin. (9)-(11) la art. 18, art. 181, alin. (11) si (12) la art. 23, alin. (21) si (22) la art. 23, art. 331, alin. (11) la art. 371, cap. IV11, art. 461-463, art. 471 si 472, alin. (61) la art. 48, alin. (91) la art. 48, alin. (51) la art. 49, alin. (91) la art. 49, alin. (8)-(10) la art. 51, art. 511, alin. (5) la art. 54, alin. (11) la art. 55, alin. (11)-(13) la art. 58, alin. (6)-(8) la art. 58, lit. a2) la art. 62 alin. (1), lit. d) si e) la art. 62 alin. (1), alin. (12) la art. 62, alin. (5) -(9) la art. 62, art. 622, alin. (21) la art. 63, art. 641, lit. j) la art. 65 alin. (1), alin. (21) la art. 66, alin. (5) si (6) la art. 67, alin. (2) la art. 70, art. 721, alin. (3) la art. 77, alin. (3) la art. 78, alin. (8) si (9) la art. 79, art. 833, art. 851, lit. d1) la art. 100, alin. (2) la art. 100, art. 1051, art. 108- 113; abrogă art. 15 alin. (8), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (4), art. 24 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (4), art. 33 alin. (12), art. 521 alin. (2) lit. c), art. 523 alin. (2), art. 526, art. 57 alin. (3), art. 63 alin. (3), art. 65 alin. (1) lit. f1), art. 65 alin. (11), art. 81 alin. (3)
dispune republicarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.846/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Modificată: O.U.G. nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.305/2022, L. nr.304/2022)
- modifică art. I pct. 58 norma propusă pentru art. 44 alin. (1) lit. c) din L. nr. 303/2004, art. I pct. 58 norma propusă pentru art. 44 alin. (4) din L. nr. 303/2004, art. I pct. 88 norma propusă pentru art. 54 alin. (1) din L. nr. 303/2004, art. I pct. 96 norma propusă pentru art. 57 alin. (7) din L. nr. 303/2004; introduce la art. I pct. 58, după norma propusă pentru art. 44 alin. (3) din L. nr. 303/2004, alin. (31) la art. 44 si pct. 881 la art. I; prevederile art. I pct. 97 și 98 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu referire la art. 58 alin. (11) și (12) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 30 iunie 2019, data finalizării exercitării președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România; prevederile art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020
  L. nr.239/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata prin L. nr.303/2022)
- prevederile art. I pct. 142, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022
  L. nr.86/2021 privind modificarea art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, precum si privind abrogarea art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei
- abrogă art. I pct. 142 cu referire la art. 82 alin. (3) din L. 303/2004 la 1 ianuarie 2022
Abrogată: L. nr.303/2022 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- la data de 16 decembrie 2022
odata cu:
L. nr.303/2004 privind statutul magistraților
- la data de 16 decembrie 2022


Duminică, 23 iunie 2024, 10:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.