CODUL CIVIL
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Decret-Lege nr.1.655 din 4 decembrie 1864
Emitent: Parlament
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Observatii:A se vedea art. 1175, ale cărui dispoziții au fost preluate de art. 1.289-1.294 din Codul civil (L. nr. 287/2009) care se aplică numai în cazul în care contractul secret este încheiat după intrarea în vigoare a Codului civil, conform art. 109 din L. nr. 71/2011.
Publicare: M.Of. nr. 271/4 dec. 1864
Republicare: Editat cu toate modificarile intervenite pâna în anul 1981
de catre Ministerul Justitiei
text
Functie pasiva:
Modificat: L. nr.61/1931 contra cametei (abrogata prin D.-L. nr.1.700/1938)
abrogă art.1371-1387, art.1697-1703
  D.-L. nr.1.700/1938 pentru stabilirea dobânzilor și înlăturarea cametei
abrogă art.1371-1387, art.1697-1703
  D.-L. nr.9/1989 privind abrogarea unor acte normative
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat (abrogata prin L. nr.76/2012)
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Vezi și: D.C.S.J. nr.VIII/1999 art.1.853
Modificat: O.G. nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești (abrogata prin O.G. nr.13/2011)
  O.U.G. nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
  O.U.G. nr.290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
Referit de: Decizie nr.I/2004 DECIZIA nr. I din 23 februarie 2004
  Decizie nr.XI/2005 DECIZIA nr. XI din 24 octombrie 2005
- art. 969 alin. 1
Modificat: D.C.C. nr.573/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 741 din Codul penal
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 741 (termenul se împlinește la data de 9 iul 2011) după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.573/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 741 din Codul penal
- art. 741
Modificat: L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, Codul civil, cu excepția art. 1169-1206, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
  O.U.G. nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă Codul civil, cu excepția dispozițiilor art. 1169-1174 și art. 1176-1206, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Abrogat: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Referit de: Decizie nr.13/2019 DECIZIA nr. 13 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 492


Marți, 28 mai 2024, 16:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.