CODUL DE COMERȚ
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Decret-Lege nr.1.233 din 10 mai 1887
Emitent: Parlament
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. din 10 mai. 1887
Republicare: Editat cu toate modificarile intervenite pâna în anul 1944
de către Ministerul Justitiei
Functie pasiva:
Modificat: L. nr.165/1944 pentru adăugirea unor dispozițiuni la art.26 și 27 din Codul Comercial
  L. nr.590/1945 pentru modificarea unor texte din legea pentru organizarea și reglementarea comerțului de bancă din 8 mai 1934, cu modifcările ulterioare
  L. nr.63/1947
  L. nr.180/1947 pentru modificarea art. 1.191-1.195, 1.621, 1.686 din Codul civil, art.478 din Codul comercial și art.35 din Legea nr.358 din 3 iulie 1944
  D. nr.154/1948
  D. nr.185/1949 pentru modificarea și abrogarea unor dispozițiuni privitoarea la majorat, la capacitate în materia contractelor de muncă și emancipațiune
  D. nr.205/1950
  D. nr.247/1950
  L. nr.3/1972 cu privire la activitatea de comerț interior (abrogata prin L. nr.7/1998)
  D. nr.424/1972 pentru constituirea, organizarea și funcționarea societăților mixte în Republica Socialistă România
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  L. nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.54/2016, L. nr.132/2017)
  O.U.G. nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
  O.U.G. nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
  O.U.G. nr.290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
  O.U.G. nr.59/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.219/2005)
  L. nr.219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, Codul de comerț, cu excepția art. 46-55, 57, 58 și 907-935, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a cărții a II-a "Despre comerțul maritim și despre navigație", care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim
  L. nr.135/2011 pentru modificarea art. 908 din Codul de comerț
- modifică art. 908
  O.U.G. nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă Codul de comerț, cu excepția dispozițiilor art. 46-55, 57, 58 și 907-935, aplicabile în continuare în raporturile dintre profesioniști, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010, a cărții a II-a "Despre comerțul maritim și despre navigație", precum și a dispozițiilor art. 948, 953, 954 alin. (1) și 955, care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim


Luni, 17 iunie 2024, 05:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.