ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.92 din 15 octombrie 2018
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.92 din 15 octombrie 2018
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.239/2019 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 542/2018
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 874/16 oct. 2018
Functie activa:
Modifică: L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. 44 alin. (1) lit. c), art. 44 alin. (4), art. 54 alin. (1) si art. 57 alin. (7); introduce alin. (31) la art. 44 si alin. (11) la art. 54;
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art. 791 alin. (3) si (9), art. 87 alin. (2) si (8) si art. 885 alin. (5) lit. a); introduce alin. (5) la art. 882
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
- modifică art. 28 alin. (3), art. 40 alin. (2) lit. c), art. 55 alin. (1) lit. c), art. 55 alin. (3) si art. 55 alin. (9); introduce alin. (31) la art. 44; abrogă art. 55 alin. (4) si (5) si art. 551
  L. nr.242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. I pct. 58 norma propusă pentru art. 44 alin. (1) lit. c) din L. nr. 303/2004, art. I pct. 58 norma propusă pentru art. 44 alin. (4) din L. nr. 303/2004, art. I pct. 88 norma propusă pentru art. 54 alin. (1) din L. nr. 303/2004, art. I pct. 96 norma propusă pentru art. 57 alin. (7) din L. nr. 303/2004; introduce la art. I pct. 58, după norma propusă pentru art. 44 alin. (3) din L. nr. 303/2004, alin. (31) la art. 44 si pct. 881 la art. I; prevederile art. I pct. 97 și 98 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu referire la art. 58 alin. (11) și (12) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 30 iunie 2019, data finalizării exercitării președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România; prevederile art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.239/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. V si VI
Aprobată cu modificări: L. nr.239/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata prin L. nr.303/2022)
Modificată: L. nr.86/2021 privind modificarea art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, precum si privind abrogarea art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei
- abrogă art. V la data de 1 ianuarie 2022
Abrogată: L. nr.303/2022 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- la data de 16 decembrie 2022
odata cu:
L. nr.303/2004 privind statutul magistraților
- la data de 16 decembrie 2022
  L. nr.304/2022 privind organizarea judiciară
- la data 16 decembrie 2022
odata cu:
L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară
- la data de 16 decembrie 2022, cu exceptia art. 661 care se abrogă la data de 16 februarie 2023
  L. nr.305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- la data de 16 decembrie 2022
odata cu:
L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- la data de 16 decembrie 2022


Miercuri, 29 mai 2024, 17:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.