DECRET-LEGE nr.118 din 30 martie 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Decret-Lege nr.118 din 30 martie 1990
Emitent: Consiliul Provizoriu de Uniune Națională
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 50/9 apr. 1990 text
Republicare: M.Of. nr. 198/28 sep. 1991
  M.Of. nr. 175/23 iul. 1993
  M.Of. nr. 310/7 noi. 1994
  M.Of. nr. 209/3 sep. 1996
Rectificare: M.Of. nr. 139/3 iul. 1997
Republicare: M.Of. nr. 118/18 mar. 1998
  M.Of. nr. 631/23 sep. 2009 text
  M.Of. nr. 1208/10 dec. 2020
Functie pasiva:
Modificat: L. nr.38/1990 privind extinderea prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 și la persoanele deportate in strainatate dupa 23 august 1944 (abrogata prin L. nr.59/1991)
  L. nr.59/1991 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118 / 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945
Republicare: M.Of. nr. 198/28 sep. 1991
Modificat: L. nr.73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum și de modificare și completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale și pensii (abrogata prin L. nr.19/2000)
  L. nr.22/1992 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  H.G. nr.277/1992 privind unele masuri pentru corelarea pensiilor cu salariile și corectarea raporturilor intre unele categorii de pensii de asigurari sociale de stat, militare și I.O.V.R.
  L. nr.53/1993 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Republicare: M.Of. nr. 175/23 iul. 1993
Modificat: L. nr.90/1994 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat
Republicare: M.Of. nr. 310/7 noi. 1994
Modificat: O.G. nr.1/1995 privind acordarea unei compensatii banesti pentru incalzirea locuintelor in perioada 1 ianuarie - 31 martie 1995
  L. nr.39/1995 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat
  O.G. nr.17/1995 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
  O.G. nr.24/1995 pentru modificarea și completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol și impozitele și taxele locale (abrogata prin O.G. nr.36/2002)
  L. nr.63/1996 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
Republicare: M.Of. nr. 209/3 sep. 1996
Rectificare: M.Of. nr. 139/3 iul. 1997
Modificat: O.U.G. nr.41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  L. nr.55/1998 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990
Republicare: M.Of. nr. 118/18 mar. 1998
Modificat: O.U.G. nr.9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
modifică art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1), (2), (4); elimină art. 15
  O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 6 alin. (1) referitoare la scutirea de impozit pe salariu
la 1 ianuarie 2000
  O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
introduce lit. a1 la art. 1 alin. (2)
  L. nr.18/2000 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
modifică art. 8 alin. (3)
Vezi si: D.C.C. nr.55/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.13 alin.(1) și (2) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
Modificat: O.G. nr.119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
modifică art. 8 alin. (3)
  O.U.G. nr.173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
modifică art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (2) lit. c, art. 6 alin. (3)
  L. nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
modifică titlul O.G. nr. 105/1999, art. unic devine art. 1; introduce art. 2-11, devenind astfel din act modificător, act cu funcție de bază, conex la DL. nr. 118/1990
Vezi si: D.C.C. nr.148/2001 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.8 alin.(3) din "Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri", republicat, cu modificările ulterioare
Modificat: L. nr.292/2001 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (scoasa din evidenta)
respinge O.G. nr. 119/2000
  L. nr.563/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
modifică art. 6 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.1.765/2005 privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2006
  L. nr.232/2006 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
- modifică art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (2) lit. b)
dispune republicarea
  L. nr.349/2006 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
  H.G. nr.1.768/2006 privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2007
- indexare venituri
  L. nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
- modifică art. 4 alin. (1), (2) și (4); introduce art. 41
  H.G. nr.67/2008 privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2008
- indexare venituri
  O.U.G. nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
- abrogă art.10
  O.U.G. nr.59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
- modifică art.3 alin.(1) și (2), art.4 alin.(1)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 631/23 sep. 2009 text
Modificat: L. nr.127/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce lit. d1) la art. 8 alin. (2)
  L. nr.69/2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
- modifică art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și (3)
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 8 alin. (1)
  L. nr.159/2019 pentru modificarea și completarea Decretului- lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1); introduce lit. f) la art. 1 alin. (1), alin. (4) la art. 4, alin. (11) la art. 8, art.141
  L. nr.211/2019 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constitute în prizonieri si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 12 alin. (3), în tot cuprinsul decretului-lege, sintagma „direcțiile de muncă și protecție socială” se înlocuiește cu sintagma „agențiile județene de plată și inspecție socială”
  L. nr.117/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
- modifică art. 4 alin. (2)
  L. nr.130/2020 pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
- introduce alin. (5) - (9) la art. 5
  L. nr.232/2020 pentru modificarea și completarea Decretului- lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
- modifică art. 5 alin. (1), (5) si (6)-(9), art. 6, art. 7, art. 10 alin. (2), art. 13, art. 14 si art. 15; introduce alin. (51) la art. 5 si art. 121; abrogă art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (1) si (3)-(5) si art. 12 alin. (2)- (4)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 1208/10 dec. 2020
Modificat: L. nr.210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri si pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. 1 alin. (2) lit. b)
Referit de: Decizie nr.4/2023 DECIZIA nr. 4 din 30 ianuarie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 5 alin. (6)
  Decizie nr.20/2023 DECIZIA nr. 20 din 13 noiembrie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 1 alin. (2) lit. b), art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (7)


Duminică, 21 aprilie 2024, 15:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.