LEGE nr.328 din 21 decembrie 2018
pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.328 din 21 decembrie 2018
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 328/2018
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 1106/28 dec. 2018
Functie activa:
Abrogă: O. nr.353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
totodata, abrogă:
O. nr.145/2011 al ministrului administrației și internelor privind completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007
O. nr.182/2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007
  O. nr.240/2012 al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean
totodata, abrogă:
O. nr.3.310/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean
  O.U.G. nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu si a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
totodata, abrogă:
L. nr.107/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
O.U.G. nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată
L. nr.114/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată
  O. nr.140/2017 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local
Modifică: L. nr.92/2007 Legea serviciilor de transport public local
- modifică titlul, art. 1 alin. (1) - (3), art. 1 alin. (4) partea introductivă si lit. b), c), f), h) si n)-p), art. 1 alin. (5), art. 1 alin. (6) partea introductivă si lit. a), art. 1 alin. (6) lit. d), art. 1 alin. (6) lit. g) si h), art. 1 alin. (7) si (8), art. 2 alin. (1) si (2), art. 3, titlul cap. II, la cap. II titlul sectiunii 1, art. 4 alin. (1) partea introductivă si lit. a) - d) si g), art. 4 alin. (3) - (7), titlul cap IV, titlul sectiunii a 3-a de la cap. IV, art. 12, titlul cap. V, art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (3) partea introductivă, art. 15, art. 16 alin. (1) - (5), art. 17 alin. (1) lit. a) - j), art. 17 alin. (1) lit. k) - p), art. 17 alin. (2) si (3), art. 18 alin. (1) partea introductivă si lit. c) si d), art. 18 alin. (2), art. 19 partea introductivă si lit. b) si c), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (5) partea introductivă si lit. a) - c), art. 20 alin. (5) partea introductivă a lit. e), art. 20 alin. (6) si (7), titlul cap. VII, , art. 21 alin. (1) - (5), art. 22, art. 23, art. 24, art. 27 alin. (2) partea introductivă si lit. b), art. 28 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si b), art. 28 alin. (2) partea introductivă si lit. c) si d) , titlul sectiunii 1 de la cap. VIII, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 30 alin. (2) partea introductivă si lit. a), b) si d), art. 30 alin. (3) partea introductivă si lit. a), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 alin. (2) partea introductivă si lit. b), titlul sectiunii a 2-a de la cap. VIII, art. 35 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. a) - d), f), h) si i), art. 36 alin. (1) si (2), art. 36 alin. (3) lit. b) si f), art. 37 alin. (1) - (5) si (9), art. 38 alin. (1) si (2), titlul cap. X, art. 41 alin. (1), art. 41 alin. (4) - (6), art. 42 alin. (2) si (3), art. 43 partea introductivă si lit. a), b) si d), art. 44, art. 45 alin. (2), art. 45 alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (5), art. 45 alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (7) lit. h), j) si k), art. 45 alin. (71) lit. a), art. 45 alin. (8), (81) si (83), art. 45 alin. (9), art. 46, art. 461 alin. (2) si (3); introduce lit. h) la art. 4 alin. (1), alin. (7) la art. 16, lit. j1) si j2) la art. 17 alin. (1), alin. (11) la art. 17, art. 191, alin. (7) si (8) la art. 21, art. 231, alin. (4) la art. 42, alin. (61) si (62) la art. 45, alin. (84) -(86) la art. 45, alin. (10) la art. 45; abrogă art. 1 alin. (6) lit. b), art. 1 alin. (6) lit. e), art. 2 alin. (3), cap. II sectiunea a 2-a, cap. II sectiunea a3-a, cap. III, cap. IV sectiunea 1, cap. IV sectiunea a 2-a, cap IV sectiunea a 4-a, art. 20 alin. (2) si (3), art. 20 alin. (4), art. 20 alin. (5) lit. d), art. 25, art. 28 alin. (1) lit. c) si d), art. 30 alin. (4) - (6), art. 37 alin. (10), art. 38 alin. (3) - (5) si (7), art. 41 alin. (3), art. 45 alin. (7) lit. b) - f)
dispune republicarea
  L. nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
- modifică art. VII alin. (1) lit. c)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.267/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
Modificată: O.U.G. nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
- modifică art. III alin. (1)
  L. nr.34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane


Luni, 15 iulie 2024, 16:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.