ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.114 din 28 decembrie 2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.114 din 28 decembrie 2018
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Rectificare: M.Of. nr. 44/17 ian. 2019
Functie activa:
Modifică: L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
- abrogă art. 70 alin. (1) lit. c)
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- modifică art. 35 alin. (1), art. 60 alin. (1), art. 86 alin. (1); introduce lit. h1) la art. 25 alin. (1), alin. (3) la art. 30, alin. (6) la art. 32
  L. nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
- modifică art. 12
  L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- modifică art. 47 alin. (2) partea introductivă, art. 47 alin. (3) partea introductivă; introduce alin. (12) - (15) la art. 10, alin. (41) la art. 47
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă art. 367-375
  L. nr.241/2006 LEGEA serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- abrogă art. 31 alin. (23) si (24)
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- introduce alin. (18) la art. 63
  L. nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
- se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019
  O.U.G. nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
- modifică art. 2 alin. (3); introduce alin. (31) la art. 2
  L. nr.246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
- modifică art. 4 alin.(1)
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 10 alin. (4) si (5), art. 13 alin. (3), anexa; introduce alin. (51) - (56) la art. 10; abrogă art. 10 alin. (8), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i) lit. C, art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iv) lit. C, art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) lit. D
  L. nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
- modifică art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (3); introduce alin. (6) - (8) la art. 4, lit. i) la art. 14 alin. (1)
  O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (abrogata succesiv prin L. nr.196/2016, L. nr.226/2021)
- modifică art. 9 alin. (1) lit. i), art. 10 alin. (1) lit. i), art. 11 alin. (1) lit. i)
  O.U.G. nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
- modifică art. 28 alin. (1), art. 31 alin. (6), art. 124 alin. (3), art. 143 alin. (1) lit. b); introduce alin. (6) la art. 143; abrogă art. 28 alin. (2)
  L. nr.123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale
- modifică art. 22 alin. (2) lit. d), art. 28 lit. c), art. 55 alin. (1), art. 75 alin. (1) lit. c), art. 104 alin. (7); introduce alin. (11) la art. 22, lit. b1) la art. 28, alin. (4) si (5) la art. 76, pct. 48 la art. 93, alin. (21) la art. 93, alin. (11) - (13) la art. 124, alin. (71) la art. 174, alin. (9) la art. 181, pct. 43 la art. 194, alin. (42) la art. 195; abrogă art. 63 alin. (3)
  O.G. nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
- termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv
  O.G. nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
- termenul prevăzut la art. 6 se prorogă până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv
  O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 9 alin. (2) si (3)
  L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 194 alin. (1) lit. e), art. 195 alin. (1) - (3), art. 200 alin. (1); introduce art. 621, alin. (82) la art. 195
  L. nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
- modifică art. 59, art. 60
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 76 alin. (3) lit. h), art. 105 alin. (4), art. 122 alin. (4) lit. a) si c) si alin. (5), art. 125 alin. (4), art. 140, art. 142 lit. r), art. 146 alin. (5) si (51), art. 168 alin. (51), art. 170 alin. (2) lit. e), art. 2203, art. 331 alin. (6), art. 343 alin. (5), anexa nr. 1 de la titlul VIII; introduce pct. 5 la art. 60, lit. i) la art. 76 alin. (3), alin. (5) la art. 105, lit. c) la art. 133 alin. (15), alin. (151) la art. 133, art. 1381, lit. r) la art. 139 alin. (1), alin. (55) la art. 146, lit. r) la art. 154 alin. (1), lit. t) la art. 157 alin. (1), lit. l) la art. 2204 alin. (1), alin. (41) la art. 2206, alin. (3) la art. 491; abrogă art. 342 alin.(5), (6) si (11) - (13), art. 343 alin. (3);
  L. nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 37
  L. nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
- introduce alin. (11) la art. 42, alin. (12) la art. 43
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- introduce alin. (41) la art. 38
  O.U.G. nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (abrogata prin O.U.G. nr.93/2022)
- modifică art. 1 alin. (6)
  O.U.G. nr.98/2017 privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
- modifică art. 5 alin. (2) si (3), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (3), art. 7 alin. (31), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 15, art. 16 alin. (1) si (2); introduce lit. h) la art. 2 alin. (1); abrogă art. 8, art. 9 alin. (2)
  O.U.G. nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 17 alin. (1)
  O.U.G. nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
- modifică art. 13 alin. (3); introduce alin. (4) - (7) la art. 13
  L. nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
- modifică art. 21 alin. (1)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 44/17 ian. 2019
Modificată: O.U.G. nr.10/2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
- introduce alin. (11) la art. 36
  O.U.G. nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (2) si (4), art. 3 alin. (1) si (2), art. 4, art. 5 partea introductivă, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 61 pct. 12, art. 86-88, art. 90.; abrogă art. 61 pct. 14
  O.U.G. nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (4) - (6) la art. 34
  O.U.G. nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor
- modifică art. 1 alin. (2) pct. 1, art. 3 alin. (2), art. 5, art. 7 alin. (1), art. 13 alin. (1) partea introductivă, art. 13 alin. (1) lit. f), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2) si (3), art. 17, art. 71 si art. 91; introduce art. 41, art. 51, art. 52 si lit. l) la art. 13 alin. (1); abrogă art. 3 alin. (4)
  L. nr.183/2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finantarea investitiilor în turism si modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 10/2019
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2)-(5), art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (2) si art. 42 alin. (1); introduce alin. (7) la art. 34, alin. (6) la art. 36, alin. (3) la art. 37, alin. (4) la art. 40 si alin. (4) la art. 47; abrogă art. 2 alin. (6), art. 3 alin. (5) si (6), art. 5 alin. (1), art. 52, art. 6, art. 9, art. 11-17, art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 86-art. 89 alin. (1) si art. 90
  O.U.G. nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare
- introduce art. 341 si 391
Referită de: Decizie nr.59/2020 DECIZIA nr. 59 din 28 septembrie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
Modificată: L. nr.280/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investitiilor publice si a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene si alte modificări fiscal-bugetare
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 75/2020 si introduce art. 342
Referită de: Decizie nr.7/2021 DECIZIA nr. 7 din 8 februarie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 34 alin. (2)
Modificată: L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- abrogă art. 68 la 1 noiembrie 2023


Luni, 20 mai 2024, 05:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.