HOTĂRÂRE nr.132 din 5 martie 2019
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.132 din 5 martie 2019
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 201/13 mar. 2019
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici (abrogat prin O.U.G. nr.121/2023)
- modifică art.3 alin. (1) partea introductivă, art.6 alin. (3), art.9, art. 55, art.59; introduce alin. (6) la art.50, art.531, alin. (3) la art.56; abrogă art. 5, Cap. V Sect. 4 cu art. 43, titlul Sect. 1 a Cap. VII, art. 63, art. 67, art. 73;
dispune republicarea
  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat prin O.U.G. nr.121/2023)
- modifică art. 7, art. 17, art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 43 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 76 alin. (2), titlul Sect. 1 a Cap. II din Titlul III, art. 83 alin. (2), art. 121 alin. (1) lit. c), art. 127 lit. b), art. 140, art. 141, art. 142 alin. (2) , art. 143 alin. (2), anexa nr. 1; modifică si înlocuieste anexele nr. 4A, 4B, 4C si anexa nr. 6; introduce alin. (3) la art. 22, alin. (3) la art. 26, art. 851, art. 1051 la Cap. III din Titlul III; abrogă art. 3 lit. h), art. 6 lit. a), art. 8, art. 79 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (2), art. 83 alin. (1), Titlul Sect. 2 a Cap. II din Titlul III, Sect. 3, cu art. 129 - 139, a Cap. IV din Titlul III, art. 157-159, art. 161, anexa nr. 5
dispune republicarea
Functie pasiva:
Abrogat: O.U.G. nr.121/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
odata cu:
H.G. nr.341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici


Luni, 04 martie 2024, 01:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.