ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.51 din 25 iunie 2019
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.51 din 25 iunie 2019
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.34/2020 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 407/2019
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 535/28 iun. 2019
Functie activa:
Modifică: L. nr.92/2007 Legea serviciilor de transport public local
- modifică art. 1 alin. (1) si (2), art. 1 alin. (4) partea introductivă, art. 1 alin. (4) lit. d), i) si g), art. 1 alin. (6) lit. a), art. 1 alin. (7), art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a) - f), art. 4 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 14 alin. (2) lit. j), art. 14 alin. (3) lit. g), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (1) partea introductivă, art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (5) lit. a), art. 20 alin. (6), art. 20 alin. (7) lit. b), art. 21 alin. (2) si (3), art. 22 alin. (2) lit. a), art. 231 alin. (6), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (3) partea introductivă, art. 35 alin. (2) lit. a)-f), h) si i), art. 37 alin. (2) si (9), art. 38 alin. (2) si (6), art. 39, art. 40, art. 41 alin. (2) si (5), art. 42 alin. (2) - (4), art. 43 lit. b) - d), art. 45 alin. (8), (81), (85) si (9) si art. 48 alin. (3); în tot cuprinsul legii, expresia „local și județean” se înlocuiește cu termenul „local”; introduce alin. (11) - (13) la art. 1, alin. (11) la art. 12 si alin. (5) la art. 17; abrogă art. 4 alin. (1) lit. g), art. 14 alin. (3) lit. e) si f), art. 16 alin. (3) si (4), art. 17 alin. (4), art. 21 alin. (4) si (6), art. 33 si art. 35 alin. (2) lit. g)
dispune republicarea
  O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere
- modifică art. 2; introduce pct. 61 la art. 3, lit. c) la art. 4 pct. I subpct. 1 si sectiunea a 5-a cu art. 81 la cap. I
dispune republicarea
  H.G. nr.69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări (abrogat prin H.G. nr.1.317/2023)
- introduce lit. c) la art. 57 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
- modifică art. III alin. (1)
Functie pasiva:
Respinsă: L. nr.34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane


Miercuri, 19 iunie 2024, 17:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.