LEGE nr.127 din 8 iulie 2019
privind sistemul public de pensii

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.127 din 8 iulie 2019
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 725/2018
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Observatii:Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepția: a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019; b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020; c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) și (5) și art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 563/9 iul. 2019
Functie activa:
Abrogă: L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.3/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.155/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
O.U.G. nr.65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.108/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.155/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.222/2016 privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.144/2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.217/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
L. nr.221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
  H.G. nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- la data de 1 septembrie 2021
totodata, abrogă:
H.G. nr.291/2017 pentru completarea art 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011
Modifică: L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă art. 102 si art. 149 alin. (1) si (2) la data de 12 iulie 2019
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.560/2019 pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii
Modificată: O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 19 alin. (1)
  O.U.G. nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
- modifică art. 86 alin. (2) lit. b)
  O.U.G. nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 86 alin. (2) lit. c), art. 182 alin. (1) partea introductivă (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 septembrie 2023); introduce lit. b1) la art. 182 alin. (1) (referitor la intrarea în vigoare la data de 1 ianuarie 2022 a prevederilor art.86 alin, (2) lit, c) ) ; abrogă art. 86 alin. (3) - (8)
  O.U.G. nr.125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
- modifică art. 86 alin. (2) lit. c) si art. 182 alin. (1) lit. b 1); introduce lit. b 1) la art. 86 alin. (2) si lit. b 2) la art. 182 alin. (1)
  L. nr.301/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
- aprobă O.U.G. nr. 125/2021
Abrogată: L. nr.360/2023 privind sistemul public de pensii
- la 1 ianuarie 2024


Duminică, 14 aprilie 2024, 08:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.