LEGE nr.129 din 11 iulie 2019
pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.129 din 11 iulie 2019
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 483/2018
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 589/18 iul. 2019
Functie activa:
Abrogă: L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
totodata, abrogă:
L. nr.230/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
O.U.G. nr.135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
L. nr.36/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
L. nr.405/2006 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
L. nr.306/2007 privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
O.U.G. nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
L. nr.238/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
L. nr.125/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului
  Decizie nr.496/2006 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități
totodata, abrogă:
Decizie nr.778/2009 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006
  H.G. nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.100/2011 pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008
Modifică: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- modifică art. 8 lit. f), art. 91, art. 94 alin. (1), art. 98 alin. (1), art. 991 alin. (1), art. 100 alin. (2), art. 117 alin. (4), art. 122, art. 177 alin. (1) lit. a), art. 201 alin. (1), art. 270 si art. 273 lit. d); introduce alin. (4) la art. 2703; abrogă art. 92 alin. (2) si (4), art. 99, art. 102 alin. (3), art. 113 lit. i1) si art. 123 alin. (1)
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
- modifică art. 6 alin. (2) lit. a) si c), art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (2) si (3), art. 16 alin. (2) lit. a) si c), art. 17 alin. (3), art. 272 lit. a), art. 31 alin. (2), titlul cap. IV, art. 39 alin. (11) lit. e), art. 56 partea introductivă a alin. (1), art. 60 alin. (4), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) si art. 75 alin. (1) si (2); introduce alin. (4) la art. 6, lit. c1) si c2) la art. 7 alin. (2), alin. (21) la art. 7, alin. (21) la art. 131, alin. (21) si (22) la art. 16, lit. c1) si c2) la art. 17 alin. (2), art. 273, art. 344, art. 345, lit. d1) la art. 38 alin. (1), alin. (11) la art. 56 si alin. (3) la art. 56
  L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 61 alin. (4); introduce art. 621
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. VIII si anexa nr. IX
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.569/2019 pentru promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Modificată: O.U.G. nr.68/2019 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 39 alin. (1) si art. 40 alin. (2)
  O.U.G. nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
- modifică art. 1 alin. (9) lit. d) si alin. (11), art. 2 lit. g) pct. 1 si lit. l), p), s) si t), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. e), f), h) si i) si alin. (2) si (3), art. 6 alin. (3) si (4), art. 7 alin. (1), (3), (6) si (7), art. 8 alin. (8), (11), (12) si (15), art. 9 alin. (3) si (4), art. 10 alin. (1) - (3), (6) si (7), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 14, art. 16 alin. (2) lit. c) partea introductivă, art. 17 alin. (2), (3), (7) partea introductivă, alin. (14) pct. 2 lit. c), art. 18 alin. (6) lit. b), art. 19 alin. (1), (2), (5) lit. c), (7), (8) - (10) si (12), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), (4) si (5), art. 24 alin. (7) - (9), art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (6) lit. f), art. 27 alin. (7), (8) lit. e), (12), (13), (16), (17) si (18), art. 30 alin. (1) si (3), art. 31 alin. (1) si (3), art. 32 alin. (1) si (3), art. 34 alin. (2), (3), (5), (6) si (10), art. 36 alin. (2) si (3), art. 37 alin. (1) si (2), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit. d) si e), art. 41 alin. (6), art. 43 alin. (1) lit. a) si c), alin. (2), (4) si (5), art. 44 alin. (4), art. 56 alin. (5); introduce alin. (11), alin. (61), (62) si alin. (13) la art. 1, lit. e) si f) la art. 1 alin. (9), lit. r1), t1), t2) si lit. w) la art. 2, alin. (31) - (34) la art. 3, lit. g1), g2), j) si k) la art. 5 alin. (1), alin. (8) la art. 7, alin. (111) la art. 8, art. 91, alin. (81) la art. 11, lit. d) si e) la art. 13 alin. (1), lit.g) la art. 17 alin. (14) pct. 1, lit.f) la art. 17 alin. (14) pct. 2, art. 171, alin. (11), (51) - (55), (71), (72), (81) si (82) la art. 19, lit.f) la art. 24 alin. (1), alin. (11) la art. 26, lit.d) la art. 27 alin. (9), alin. (161) la art. 27, alin. (4) la art. 29, alin. (11) - (13) la art. 30, art. 301, alin. (4) - (6) la art. 32, alin. (10) la art. 36, art. 361, art. 381, alin. (21) la art. 39, alin. (6) la art. 40, lit.h) la art. 43 alin. (1), alin. (6) la art. 43, alin. (4) la art. 46, alin. (6) la art. 56; abrogă art. 6 alin.(2), art. 7 alin. (4), art. 13 alin. (8) si (9), art. 30 alin. (5)
  L. nr.108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 56 alin. (1) si (4) si art. 62 alin. (1); introduce alin. (11) si (12) la art. 56
  L. nr.208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 56 alin. (5)
  O.U.G. nr.191/2020 Ordonantă de urgentă pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoanelor juridice înregistrate în registrul comertului
- termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă
  L. nr.101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
- modifică art. 2 lit. g), pct. 3 si 4, art. 5 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1), art. 19 alin. (11), art. 27 alin. (7) lit. c), art. 28 alin. (1), (6) si (7), art. 36 alin. (6), art. 43 alin. (5) partea introductivă, art. 43 alin. (6) partea introductivă, art. 44 alin. (5) si (7), art. 56 alin. (1), (11) si (4); introduce alin. (7) la art. 43; abrogă art. 56 alin. (12)
  L. nr.102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (21) si (6) la art. 49
  L. nr.315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (3) si (12), art. 2 lit. g) pct. 2,art. 19 alin. (71 si (72), art. 22 alin. (4), art. 24 alin. (8), art. 26 alin. (11), art. 48 partea introductivă, art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (3) - (6) si art. 57 alin. (1) si (2); introduce pct. 21 si 22 la art. 2 lit. g), alin. (13) si (14 la art. 56 si alin. (7) si (8) la art. 56; abrogă art. 56 alin. (11), art. 56 alin. (2) si art. 62
  L. nr.36/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului
- aprobă O.U.G, nr. 191/2020
  O.U.G. nr.53/2022 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finantării terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
- modifică art. 43 alin. (2); introduce art. 302 si lit. i) la art. 43 alin. (1)
  O.U.G. nr.123/2022 Ordonantă de urgentă privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finantării terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 19 alin. (5) lit. a) si art. 56 alin. (1)
  L. nr.218/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finantării terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 53/2022


Vineri, 01 martie 2024, 04:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.