ORDONANȚĂ nr.12 din 29 ianuarie 1998
privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.12 din 29 ianuarie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.122/1998 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 17/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 40/30 ian. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 586/7 aug. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala
totodata, abrogă:
L. nr.105/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala
Modifică: D. nr.199/1955 asupra taxelor de timbru
Functie pasiva:
Referită de: N. nr.618/1998 NORMA pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
Aprobată cu modificări: L. nr.122/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin L. nr.343/2006)
Modificată: O.G. nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin O.G. nr.30/1999)
modifică anexa; introduce alin.(11) la art.4 și art.91
  O.G. nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
modifică anexa
Referită de: N.M. nr.443/C/1999 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, emise de Ministerul Justiției
Modificată: O.U.G. nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
modifică anexa
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă O.U.G.nr.177/2000
  L. nr.200/2001 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (scoasa din evidenta)
respinge O.G.nr.59/1998
  L. nr.223/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.177/2000
Republicare: M.Of. nr. 586/7 aug. 2002 text
Modificată: H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
modifică anexa
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
actualizeaza taxele de timbru pentru activitatea notariala prevazuta în anexa
Abrogată: L. nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- la 1 ianuarie 2007
Modificată: H.G. nr.1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007 (abrogat succesiv prin H.G. nr.956/2009, H.G. nr.1/2016)
- actualizeaza nivelul taxelor și impozitelor


Vineri, 27 ianuarie 2023, 14:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.