ORDIN nr.727 din 13 martie 2019
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.727 din 13 martie 2019
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 220/21 mar. 2019
Functie activa:
Abrogă: O. nr.3.497/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită
Modifică: O. nr.3.834/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.2.098/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 727/2019


Joi, 02 februarie 2023, 18:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.