ORDONANȚĂ nr.32 din 30 ianuarie 1998
privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.32 din 30 ianuarie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.760/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 321/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 42/30 ian. 1998 text
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.109/1998 Legea bugetului de stat pe anul 1998
suspendă aplicarea în 1998 a O.G.nr.32/1998
  O.U.G. nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
suspendă aplicarea art.7; salarizarea personalului se face prin asimilare cu funcțiile prevăzute în Cap.II lit.B din anexa nr.V din L.nr.154/1998
Aprobată cu modificări: L. nr.760/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata)
Modificată: O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
modifică art.1, anexa nr. 1
  O.U.G. nr.10/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 1, anexa nr. 1
dispune republicarea
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
modifică art. 1 si anexa nr. 1
  L. nr.129/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- aproba cu modificari O.U.G. nr. 10/2005 si modifica art. 1 si anexa nr. 1
  L. nr.198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 17/2005 si modifica art. 1 si anexa nr.1
  O.U.G. nr.3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
- modifică art. 1, art. 2
  O.U.G. nr.17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 1
  O.U.G. nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- modifică art. 1, art. 2, art. 4; înlocuiește anexa nr. 1
dispune republicarea
  L. nr.264/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 105/2009
  L. nr.132/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art. 1, anexa nr. 1
  O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- completează anexa nr. 1
  O.G. nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
- modifică art. 2 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 2; înlocuiește anexa nr. 1
  L. nr.198/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- elimină de la modificare art. 1
Abrogată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
Modificată: L. nr.17/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 11/2019


Duminică, 14 aprilie 2024, 12:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.