ORDONANȚĂ nr.38 din 30 ianuarie 1998
privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformitatii
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.38 din 30 ianuarie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.245/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 287/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 43/30 ian. 1998 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.167/1992 privind constituirea și functionarea Sistemului national de certificare a calitatii
Modifică: O.G. nr.19/1992 privind activitatea de standardizare in Romania (abrogata prin O.G. nr.39/1998)
art.23
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.245/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității (abrogata prin O.G. nr.23/2009)
modifică titlul ordonanței, art.1, art2, art.3 lit.d, art.4 lit.b, c și e-j, art.5 alin.1 partea introductivă și lit.e și g, titlul cap.II, art.6, art.7, titlul cap.IV, art.9, art.12, art.14, art.15, art.16, art.17, art.21, art.23, anexa; introduce art.81 după titlul cap.IV; abrogă art.4 lit.k, art.8, art.10, art.11, art.13, art.18-20, art.22
Modificată: O.G. nr.3/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității (abrogata prin O.G. nr.23/2009)
modifică art.4 lit.j), art.6 pct.1,art.6 pct.4 lit.g), art.6 pct.5 lit.c), art.6 pct.7, art.9 alin.(2), art.14, art.15 alin.(1); introduce lit.k) la art.4; abrogă art.2 alin.(1) lit.g); înlocuiește anexa
dispune republicarea
  L. nr.246/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității (abrogata prin O.G. nr.23/2009)
modifică art. 6 pct. 4 lit. g) si h), art. 6 pct. 7, art. 7 alin. (2) lit. B lit. a) si b), art. 9 alin. (2), art. 14
Abrogată: O.G. nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității


Luni, 15 aprilie 2024, 19:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.