LEGE nr.1 din 6 ianuarie 2020
privind pensiile ocupationale

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.1 din 6 ianuarie 2020
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 489/2019
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 10/8 ian. 2020
Functie activa:
Modifică: L. nr.204/2006 privind pensiile facultative
- abrogă lit. c) de la mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1/2020 pentru promulgarea Legii privind pensiile ocupationale
Modificată: D.C.D. nr.2/2020 privind modificarea Deciziei președintelui Camerei Deputaților nr. 1/2020 privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară
  L. nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
- introduce lit. p) la art. 147 alin. (1)
  L. nr.65/2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private
- modifică art. 150; introduce lit. q) la art. 147 alin. (1)


Miercuri, 24 iulie 2024, 04:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.