LEGE nr.61 din 5 martie 1998
Legea minelor
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.61 din 5 martie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 159/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 113/16 mar. 1998 text
Functie activa:
De văzut și: H.G. nr.585/1992 privind modificarea și completarea Hotararilor Guvernului nr. 1.289/1990 și nr. 1.286/1990, precum și unele masuri privind activitatea Regiei Autonome pentru Metale Rare de recuperare și valorificare a metalelor rare și pretioase rezultate din prelucrarea nisipurilor aluvionare și din balastiere
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.89/1998 pentru promulgarea Legii minelor
Referită de: H.G. nr.639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.61/1998 (abrogat prin H.G. nr.1.208/2003)
  H.G. nr.707/1999 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 57 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr.61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/1998 (abrogat prin H.G. nr.1.208/2003)
  H.G. nr.943/2000 privind modificarea și completarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/1998, cu modificările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.1.208/2003)
  H.G. nr.733/2001 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 57 alin. 3 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 (abrogat prin H.G. nr.1.208/2003)
  H.G. nr.758/2001 pentru modificarea art. 61 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 (abrogat prin H.G. nr.1.208/2003)
Modificată: H.G. nr.1.152/2001 privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activitățile miniere și a amenzilor contravenționale prevăzute în Legea minelor nr.61/1998 și în Legea petrolului nr.134/1995 (abrogat prin L. nr.238/2004)
actualizează valoarea taxelor anuale pentru activitățile miniere prevăzute la art. 30 alin. (2)-(4) și limitelor amenzilor contravenționale prevăzute la art. 42
  O.U.G. nr.47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995 (abrogata prin L. nr.238/2004)
modifică art. 3 pct. 25 și 28, art. 31
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
Abrogată: L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR


Duminică, 14 aprilie 2024, 20:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.