DECIZIA
nr. 51 din 4 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (6) și ale art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice si ale art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.51 din 4 februarie 2020
Emitent: Curtea Constituțională
Publicare: M.Of. nr. 204/13 mar. 2020
Functie activa:
Admite excepția de neconstituționalitate: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- dispozițiile art. 30 alin. (6), în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii
  L. nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- art. 1 alin. (5), în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii
  L. nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ (abrogata prin O.U.G. nr.20/2016)
- art. 8 din anexa nr. 5, în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- art, 4 alin. (1) și ale art, 6 alin. (1), în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii


Joi, 22 februarie 2024, 11:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.