Ordonantă nr.70 din 14 mai 2020
de urgentă privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.70 din 14 mai 2020
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.179/2020 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 352/2020
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 394/14 mai. 2020
Functie activa:
Modifică: L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- modifică art. 84 alin. (1), alin. (3) si alin. (31), art. 105 alin. (2) lit. e); introduce alin. (35) la art. 84, lit. e1) la art. 105 alin. (2), alin. (7) la art. 111; abrogă art. 84 alin. (2)
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- introduce alin. (11) la art. 25
  L. nr.201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
- termenul prevăzut la art. 7 alin. (20) se prorogă până la data de 15 iunie 2020
  O.U.G. nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
- Acordarea indemnizațiilor prevăzute de art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile; Prevederile art. III—VII și X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. X și XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind utilizarea poștei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și de șomaj, se aplică, în continuare și după încetarea stării de urgență, pentru o perioadă de 30 de zile; Prevederile art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019—2020.
  H.G. nr.225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
- modifică si înlocuieste anexa
  O.U.G. nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
- Prevederile art. XV și XVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la data de 31 mai 2020
  O.U.G. nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
- modifică art. 3 alin. (1) si art. 6 lit. a)
  O.U.G. nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
- abrogă art. 7, art. 10 si art. 11
  O. nr.725/2020 al ministrului sănătătii privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19
- Se prelungesc măsurile stabilite prin ordin al ministrului sănătății nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijin a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
- modifică art. 9, art. 25; abrogă art. 14
  O.U.G. nr.92/2020 Ordonantă de urgentă pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1)
Aprobată cu modificări: L. nr.179/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
- modifică art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4), art. 10 alin. (11), art. 16 alin. (1), art. 18 si art. 21; introduce alin. (61) la art. 10, art. 141, alin. (3) la art. 16 si art. 241 si 242; abrogă art. 22
Modificată: O.U.G. nr.162/2020 Ordonanta de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglemeritarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- introduce art. 251
  O.U.G. nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
- introduce pct. XIX cu art. 75
  O.U.G. nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului
- Măsurile prevăzute la art. 26—28 se aplică pe o perioadă de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență
  O.U.G. nr.218/2020 Ordonanta de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- introduce art. 252
  O.U.G. nr.5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
- introduce alin. (21) si (22) la art. 252
  O.U.G. nr.17/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- modifică art. 50 alin. (1); introduce art. 521
  O.U.G. nr.20/2021 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- abrogă art. 251 alin. (3) si (4) si art. 252alin. (22) la data de 1 aprilie 2021
  L. nr.60/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal/ a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 162/2020
  L. nr.114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19
- abrogă art. 73 alin. (2) - (5)
  L. nr.172/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 218/2020
  L. nr.174/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 5/2021
  L. nr.206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 195/2020 si stabileste că măsurile prevăzute la art. 26-28 se aplică pe durata stării de alertă, precum si un an după încetarea acesteia
  O.U.G. nr.84/2021 pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal/ a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
- abrogă art. 72 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.233/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 17/2021
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) si (2) se prorogă până la data de 31 decembrie 2022
  L. nr.132/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 168/2020


Marți, 31 ianuarie 2023, 02:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.