ORDIN nr.353 din 2 iulie 1998
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.353 din 2 iulie 1998
Emitent: Ministerul Transporturilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 285 bis/3 aug. 1998
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.565/2000 al ministrului transporturilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr.353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1 (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
  O. nr.418/2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr.251/1999 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2 și a Ordinului ministrului transporturilor nr.353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1 (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
  O. nr.756/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind înlocuirea anexei "Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1" la Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
  O. nr.61/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
  O. nr.693/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
  O. nr.2.195/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
Abrogat: O. nr.2.133/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică RNTR 1


Sâmbătă, 10 decembrie 2022, 10:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.