HOTĂRÂRE nr.934 din 28 octombrie 2020
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.934 din 28 octombrie 2020
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1054/10 noi. 2020
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici (abrogat prin O.U.G. nr.121/2023)
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 6, titlul Cap. III, Cap. III titlul Sect. 1, art. 7-11, titlul Cap. IV, art. 13-15, art. 18, art. 19, art. 24 alin. (1), art. 25, art. 26, art. 27 alin. (1) lit. a) si c), alin. (2) si (3), art. 28, art. 30 partea introductivă, art. 32, art. 33 alin. (1) partea introductivă si alin. (1) lit. c), art. 44, art. 47, art. 50, art. 51, art. 531 alin. (2) lit. d) si f) si alin. (3), art. 55 partea introductivă si lit. f), art. 56 alin. (3), art. 57, art. 58, art. 631 alin. (1), art. 74, modifică si înlocuieste anexele nr. 1, 2, 3 si 4; introduce art. 101 -104, Sect. 11 cu art. 111 -115 după art. 11, lit. i) la art. 20, art. 221, Cap. VI1 după art. 47, cu art. 471si 472, alin. (21), (31) si (41) la art. 61 si anexele nr. 1A, 2A, 3A si 5; abrogă art. 2 alin. (3), art. 17 alin. (5), art. 29, art. 33 alin. (1) lit. a), art. 35, Cap. V sectiunea a 3-a, art. 53 alin. (5) si art. 59
dispune republicarea
Functie pasiva:
Abrogat: O.U.G. nr.121/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
odata cu:
H.G. nr.341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici


Vineri, 23 februarie 2024, 20:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.