ORDONANȚĂ nr.96 din 27 august 1998
privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.96 din 27 august 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.141/1999 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 239/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 320/28 aug. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 23/24 ian. 2000 text
  M.Of. nr. 122/26 feb. 2003 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.141/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (abrogata prin L. nr.46/2008)
Republicare: M.Of. nr. 23/24 ian. 2000 text
Modificată: L. nr.75/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (abrogata prin L. nr.46/2008)
modifică art.8 alin.(1) lit.a, b, h, art.10 alin.(2) și (5), art.12 alin.(1), art.13, art.14 alin.(1) și alin.(2) lit.b, art.15 alin.(1) și (2), art.16 alin.(1) și (3), art.17 alin.(2) și (3), art.19 alin.(1), art.21, art.23 alin.(2) și (3), art.24, art.31, art.33 alin.(1) lit.a, b și c, art.35; introduce alin.(3)-(4) la art.12, art.171, alin.(4) la art.23, lit.h la art.28 alin.(1), art.391, art.392
Republicare: M.Of. nr. 122/26 feb. 2003 text
Modificată: O.U.G. nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
modifică art.31
  L. nr.120/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (abrogata prin L. nr.46/2008)
modifică art.1, art.3 lit.c), art.8, art.9 alin. (1) lit.a), art.10 alin. (1),(2),(4) si (5), art. 12 alin. (1), (3) si (4), art.13, art.14, art.15 alin. (2) si (3), art.16, art.17 alin. (2),(3) si (4), art.18, art.20, art.21 lit. b), art.22 alin. (3), art.24 alin. (2) lit.a), art.25 alin. (1) lit. d), art.25 alin. (2) si (4), art. 29 alin. (1) lit.d) si h), art.32 alin. (1), (2) si (3), art.36, art.39, art.40, art.41, art.42; introduce alin. (3), (4) si (5) la art. 4, art.81, art.191, lit. h1) la art.21, alin. (2) si (3) la art.21, alin. (5) la art.24, lit. b1) la art.28, lit.i) la art. 29 alin. (1), lit. d) si e) la art. 34 alin. (1), art.431, art. 432, art.433
dispune republicarea
  L. nr.513/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (abrogata prin L. nr.46/2008)
modifică art.10 alin.(5), art.22, art. 27 lit.a) si b);introduce alin.(6) la art.10
dispune republicarea
  L. nr.183/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (abrogata prin L. nr.46/2008)
- modifica art. 32 alin. (1)
  O.U.G. nr.83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (abrogata prin L. nr.46/2008)
- modifica alin. (6) al art. 10
  O.U.G. nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România
abrogă art. 8 alin. (1) lit. a) teza a treia și a patra
  O.U.G. nr.177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național (abrogata prin L. nr.46/2008)
- modifică art. 10 alin. (6)
  L. nr.38/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 139/2005
Abrogată: L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
Derogari:
  O. nr.58/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanției, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creștere și al celorlalte obligații financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier național și a Metodologiei de finanțare și de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia, până la realizarea stării de masiv (abrogat prin O. nr.25/2009)
Derogare de la art.23 alin.(1) lit.a-d
  O.U.G. nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
  L. nr.33/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național


Duminică, 26 mai 2024, 03:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.