ORDONANȚĂ nr.124 din 29 august 1998
privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.124 din 29 august 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.629/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 320/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 328/29 aug. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 568/1 aug. 2002 text
Rectificare: M.Of. nr. 732/13 aug. 2004
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
modifică art.1 alin.(1), art.6 alin.(1), art.13, art.14; completează art.9 cu alin.(2)
  O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă prevederile art.9 alin.(2) referitoare la cheltuielile pentru investiții, dotări și alte utilități necesare înființării și funcționării cabinetelor medicale fără personalitate juridică
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.266/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
introduce art.141-142
  L. nr.534/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.266/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.266/2000
  L. nr.535/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.116/1999
Aprobată cu modificări: L. nr.629/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Modificată: L. nr.493/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă alin.(2) de la art.9 introdus prin L. nr. 629/2001
Republicare: M.Of. nr. 568/1 aug. 2002 text
Modificată: O.U.G. nr.152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare
introduce alin. (3) la art. 15
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă prevederile referitoare la persoane juridice din alin.(2) al art.9
Rectificare: M.Of. nr. 732/13 aug. 2004
Modificată: L. nr.400/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
- modifică art.8 lit.e), art.12 alin.(2), art.14 alin.(7); introduce alin.(4) la art.5, alin.(11) la art.9, alin.(4) la art.15
dispune republicarea
  O.G. nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- abrogă art. 9 alin. (11) la data de 1 ian. 2012
  L. nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 30/2011


Duminică, 23 iunie 2024, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.