ORDONANȚĂ nr.128 din 29 august 1998
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.128 din 29 august 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.98/1999 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 259/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 328/29 aug. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 707/5 aug. 2004
  M.Of. nr. 863/26 sep. 2005 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.38/1998 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
modifică art.13 lit.b; introduce art.131
  L. nr.94/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/1998 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
modifică art.131
Aprobată cu modificări: L. nr.98/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Referită de: H.G. nr.514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (abrogat prin O.G. nr.14/2007)
Modificată: O.G. nr.37/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
modifică art.1, art.2, art.6 alin.(1), art.10 alin.(2), art.13 alin.(1) lit.a, art.14; introduce lit.b1 la art.4 alin.(2), lit.d și e la art.13 alin.(1)
  O.G. nr.113/2000 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
modifică art.1, art.2, art.6 alin.(2) și (6), art.9 alin.(1), art.11 alin.(1), art.12, art.13 alin.(1) lit.b și e
  O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
abrogă prevederile art.4 alin.(2) lit.b
Referită de: H.G. nr.1.091/2000 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.514/1999
  H.G. nr.1.306/2000 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.514/1999
Modificată: O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă O.U.G.nr.190/2000
  O.U.G. nr.194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
modifică art.1 alin.(1), art.2, art.4 alin.(2) și (4), art.5, art.6 alin.(3) și (5), art.11, art.13 alin.(1) lit.b și d, art.14; introduce alin.(11), alin.(5) și (6) la art.1, lit.f la art.13 alin.(1), alin.(3) la art.13; abrogă art.7 alin.(21), art.11 alin.(21)
  L. nr.261/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
abrogă prevederile art.4 alin.(2) lit.b în ceea ce privește metalele, pietrele prețioase și semiprețioase și bijuteriile din aceste metale
  L. nr.318/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
modifică art.1, art.2, art.6 alin.(2), art.6 alin.(6), art.9 alin.(1), art.11 alin.(1), art.12, art.13 alin.(1) lit.b, art.13 alin.(1) lit.e
  L. nr.321/2002 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (scoasa din evidenta)
respinge O.G. nr. 113/2000
  L. nr.329/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
modifică art.1 alin.(6)
Referită de: H.G. nr.808/2002 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999
Modificată: O.G. nr.24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România
abrogă art.4 alin.(2) lit.a prevederile referitoate la metalele si pietrele pretioase sau semipretioase, precum si la bijuteriile din aceste materiale
  O.G. nr.82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
modifică titlul ordonantei, art.1, art.4 alin.(2) si (4), art.7, art.11, art.12 alin.(1), art.13 alin.(1) partea introductiva, art.13 alin.(1) lit.b), art.13 alin.(2), art.14 alin.(1); introduce lit.g) la art.13 alin.(1) si alin. (4)
  L. nr.362/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România
aprobă O.G. nr. 24/2003 si abrogă prevederile art.4 alin. (2) lit.a) în ceea ce priveste metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase.
  L. nr.490/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
modifică art. 1 alin. (1) lit. a), b) si e), art. 1 alin. (3).
Republicare: M.Of. nr. 707/5 aug. 2004
Modificată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.4 alin.(2); introduce lit.g) la art.1 alin.(1); în cuprinsul ordonantei sintagma "bunuri legal confiscate" se va citi "bunuri confiscate"
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
modifică art. 13 alin. (2)
Republicare: M.Of. nr. 863/26 sep. 2005 text
Abrogată: O.G. nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Derogari:
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)


Duminică, 10 decembrie 2023, 03:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.