LEGE nr.145 din 9 iulie 1998
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională
Descriptori | Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.145 din 9 iulie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 149/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 261/13 iul. 1998 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.265/1998 pentru promulgarea Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională
Modificată: O.U.G. nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
introduce lit. h la art. 4
  O.U.G. nr.77/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
modifică art. 4 alin. (1) lit. h
  O.U.G. nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică titlul legii, art. 4 lit. b, c, e, art. 7 alin. (2), art. 9, art. 14, art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (1) lit. b și c, art. 19 alin. (3); introduce lit. i și j la art. 4, art. 51, alin. (11) la art. 18; înlocuiește denumirea "Ministerul Muncii și Protecției Sociale" cu denumirea "Ministerul Muncii și Solidarității Sociale" și denumirea "Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională" cu denumirea "Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă" iar denumirea "agențiile de ocupare și formare profesională județene și a municipiului București" cu denumirea "agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București"
  L. nr.310/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 77/2000
  L. nr.312/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
modifică art. 4 lit. h introdus prin O.U.G. nr. 98/1999
  L. nr.340/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art. 4 lit. b și c, art. 51, art. 14 alin. (2)
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
modifică în mod corespunzator
  L. nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
- abrogă prevederile Legii nr.145/1998 cu excepția art.1 alin.(1)


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 08:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.