ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.12 din 7 iulie 1998
privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.12 din 7 iulie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.89/1999 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 445/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 254/8 iul. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 834/9 sep. 2004 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.129/1996 privind transportul pe caile ferate romane
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.14/1997 pentru modificarea și completarea articolului 16 din Legea nr.129/1996 privind transportul pe caile ferate romane
L. nr.111/1997 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.14/1997 pentru modificarea și completarea articolului 16 din Legea nr.129/1996 privind transportul pe caile ferate romane
Modifică: H.G. nr.235/1991 privind infiintarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
reorganizare
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.89/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Modificată: O.U.G. nr.182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
modifică art.59; completează art.48 alin.(6) - (8)
  O.U.G. nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată (abrogata; respinsa prin L. nr.285/2001)
abrogă art.19 alin.(3)
  O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.345/2002)
abrogă art.19 alin.3
  L. nr.235/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
modifică art.48 alin.(6) și (7), art.59
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă art. 14 alin. (2)
  O.U.G. nr.125/2003 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
introduce alin.(8) la art.1, alin.(3) la art.8, art.91, art.101, art.102, alin.(3) - (7) la art.15, art.151
dispune republicarea
  L. nr.128/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
modifică art. 1 alin. (8) lit. b), art.7 alin. (3) lit.r), art.8 alin. (3) lit. a) și b), art. 91, art. 101,, art. 15 alin. (5), art.18 alin. (1), art.21, art.56; înlocuiește termenii "gestionar", completări prin "gestionează" și "gestionare" cu termenii "administrator", "administrează" și "administrare", cu excepția literelor l) și m) ale alineatului (2) al art. 7 și a art. 44, iar sintagma "Ministerul Transporturilor" se va înlocui cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului"
Republicare: M.Of. nr. 834/9 sep. 2004 text
Modificată: L. nr.155/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifica art. 18 alin. (3); introduce alin. (11) si (21) la art. 18
  O.U.G. nr.111/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifica art.5 alin. (1), titlul cap. VI, art.37, art.38, art.39; introduce alin. (4) - (8) la art. 5, art.111, alin. (8) la art. 18, art. 211, alin. (2) la art. 25
  L. nr.336/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 111/2005 și modifică art. 5 alin. (1) și art. 111
  O.U.G. nr.92/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- art. 211
  L. nr.46/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- elimină de la modificare art. 211
  O.U.G. nr.62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
- modifică art. 1 alin. (10) lit. c), art. 7 alin. (2) lit. n), art. 18 alin. (2) și (21), art. 23 alin. (1), art. 37 alin. (2) lit. e); introduce lit. e) la art. 1 alin. (10), alin. (3) la art. 9, art. 181
  O.U.G. nr.21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere
- modifică art. 18 alin. (8)
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 1 alin. (7)
  O.U.G. nr.55/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifică art. 22 alin. (1), art. 39; introduce alin. (2) la art. 62
  O.U.G. nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifică art. 5 alin. (4), (7) și (8), art. 38 alin. (3) lit. f), art. 39; introduce lit. f) la art. 1 alin. (10), alin. (41) la art. 5; abrogă art. 38 alin. (3) lit. g)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 43
dispune republicarea
  O.U.G. nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- introduce alin. (2) la art. 39
  O.U.G. nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (9), art. 1 alin. (10) lit. b) și f), art. 2, art. 3, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. a), c)-f), k) și n), art. 10 alin. (3) și (4), art. 111, art. 18 alin. (1), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (1), art. 29 alin. (2) și (4), art. 30 lit. a), art. 33 alin. (1), art. 37 alin. (2) partea introductivă și lit. a), b) și e)-g), art. 38 alin. (1)-(3), (4) și (5), art. 39 alin. (1) și art. 53 lit. f); introduce lit. b1) și lit. g)-o) la art. 1 alin. (10), art. 51, lit. b1) la art. 7 alin. (2), alin. (3)-(6) la art. 22, art. 251, alin. (21)-(23) la art. 29, lit. a1) la art. 30, alin. (31) și alin. (6) la art. 38 și alin. (3) la art. 39; abrogă art. 23 alin. (2) și art. 40
  O.U.G. nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifică art. 29 alin. (21)-(23) si alin. (3); introduce alin. (24) si (25) la art. 29
dispune republicarea
  L. nr.205/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (10) lit. b), lit. f), art. 5 alin. (1) - (10), art. 7 alin. (2) lit. B1) si lit. f), art. 10 alin. (3) si (4), art. 111 alin. (5) si (6), art. 22 alin. (2) lit. f) - h), art. 22 alin. (3) - (5), art. 23 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 251, art. 29 alin. (21) si (22), art. 29 alin. (5), art. 37 alin. (2) lit. f) si g), art. 38 alin. (2) si (3), art. 38 alin. (31), art. 38 alin. (4) si art. 39 alin. (1); introduce lit. g) - p) la art. 1 alin. (10), alin. (3) la art. 51, alin. (31) - (33) la art. 29, alin. (11) la art. 39, alin. (11) la art. 56; abrogă art. 22 alin. (6), art. 39 alin. (3); abrogă pct. 16 al art. I din O.U. G. nr. 83/2016 (cu ref. la modificarea art. 29 alin. (2))
  L. nr.144/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea si completarea art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române
- aprobă O.U.G.nr. 55/2019 si modifică art. 29 alin. (21) - (23)
  O.U.G. nr.107/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (3) - (5), art. 1 alin. (9), art. 1 alin. (10) lit. a) si b), art. 1 alin. (10) lit. h), art. 1 alin. (10) lit. o), art. 5, art. 7 alin. (2) lit. n) si r), art. 7 alin. (3) lit. c) si e) - i), art. 7 alin. (3) lit. l), m), o) si p), art. 7 alin. (3) lit. u) si v), art. 7 alin. (4), titlul cap. III, art. 8 alin. (1), art. 111 alin. (5), art. 14, art. 15, art. 18 alin. (1) partea introductivă, art. 18 alin. (11), art. 18 alin. (2), art. 20, art. 211, art. 23 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (3) si (4), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1), art. 29 alin. (22), art. 29 alin. (31) si (32), art. 31 alin. (1), art. 35, art. 36 lit. a) si x), titlul cap. VI, art. 37 alin. (1), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (1) si (2), art. 38 alin. (4), art. 39 alin. (11), art. 39 alin. (2), art. 47 alin. (1) lit. a), art. 53 lit. a), e) si f), art. 63; introduce alin. (51) la art. 1, alin. (91) la art. 1, lit. b2) la art. 1 alin. (10), lit. h1) la art. 1 alin. (10), lit. k1) la art. 1 alin. (10), lit. o1) la art. 1 alin. (10), lit. q)-dd) la art. 1 alin. (10), art. 11, art. 52, lit. r1) la art. 7 alin. (3), lit. w)-y) la art. 7 alin. (3), art. 112, art. 141, alin. (12) la art. 18, lit. a1) la art. 22 alin. (2), lit. i) la art. 22 alin. (2); alin. (51) si (52) la art. 22, alin. (7) la art. 22, alin. (11) - (16) la art. 23, alin. (7) la art. 251, alin. (21) si (22) la art. 27, alin. (5) la art. 27, alin. (2) la art. 30, alin. (11) - (13) la art. 37, lit. h) - r) la art. 37 alin. (2), art. 371, art. 381, art. 391 , alin. (2) la art. 59; abrogă art. 1 alin. (10) lit. c)-e), art. 2, 3 si 4, art. 7 alin. (3) lit. j), art. 7 alin. (3) lit. t), art. 9 alin. (3), art. 18 alin. (21) - (8), art. 181, art. 19, art. 22 alin. (2) lit. d), art. 26, art. 38 alin. (31), art. 38 alin. (6), art. 58, art. 64
  L. nr.14/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 111 alin. (5) si art. 112 alin. (1) si (4); introduce alin. (2) la art. 17 si alin. (34) la art. 29; abrogă art. 25 alin. (2)
  O.U.G. nr.131/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar
- modifică art. 7 alin. (2) lit. a) si b), art. 112 alin. (1) - (6), (10) si (11), art. 24 si art. 39 alin. (11); introduce lit. b3) la art. 1 alin. (10), lit. y1) - y4) la art. 1 alin. (10), lit. ee) - kk) la art. 1 alin. (10), alin. (31) - (33) la art. 5, alin. (171) - (1716) la art. 5, lit. a1) la art. 7 alin. (2), alin. (11) la art. 112, alin. (61) la art. 112, art. 113 si alin. (12) la art. 39
dispune republicarea


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 19:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.