ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.8 din 18 februarie 2021
privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.8 din 18 februarie 2021
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.57/2024 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 123/2021
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 168/18 feb. 2021
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță (abrogata prin L. nr.165/2018)
- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2021, autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu acordă voucherele de vacanță prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L.nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- modifică art. 123 alin. (21), art. 205 alin. (2), art. 269; abrogă art. 205 alin. (21)
  H.G. nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogat succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  O.U.G. nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.3/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.155/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  O.U.G. nr.65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.108/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.155/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.222/2016 privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  H.G. nr.291/2017 pentru completarea art 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 (abrogat succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
  L. nr.144/2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.217/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 septembrie 2023
  L. nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (abrogata prin L. nr.360/2023)
- modifică art. 86 alin. (2) lit. c), art. 182 alin. (1) partea introductivă (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 septembrie 2023); introduce lit. b1) la art. 182 alin. (1) (referitor la intrarea în vigoare la data de 1 ianuarie 2022 a prevederilor art.86 alin, (2) lit, c) ) ; abrogă art. 86 alin. (3) - (8)
  O.U.G. nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri
- abrogă art. 5
  L. nr.195/2020 privind statutul personalului feroviar
- modifică art. 42 ( referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 aprilie 2022)
  O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- modifică art. XII alin.(4); abrogă art. XII alin. (3)
  O.U.G. nr.3/2021 Ordonanta de urgentă privind unele măsuri pentru recrutarea si plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 si stabilirea unor măsuri în domeniul sănătătii
- modifică art. 1 alin. (31)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.57/2024 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Duminică, 21 iulie 2024, 13:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.