LEGE nr.18 din 12 martie 2021
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.18 din 12 martie 2021
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 19/2020
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 262/16 mar. 2021
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
Modifică: O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019
  O.U.G. nr.26/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019
  O.U.G. nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019
  O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019 si introduce alin. (31) la art. 181
  O.U.G. nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- completează art. III pct. 9
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.182/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene


Joi, 20 iunie 2024, 05:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.