Ordonantă nr.20 din 29 martie 2021
de urgentă privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.20 din 29 martie 2021
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 322/30 mar. 2021
Functie activa:
Modifică: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 230 alin. (25), art. 286 partea introductivă si lit. a), art. 288 alin. (1) si art. 386 alin. (6); introduce alin. (22) si (23) la art. 193, alin. (4) la art. 337, alin. (71) la art. 3466si lit. k) la art. 568 alin. (1)
  L. nr.266/2008 Legea farmaciei
- art. 2 alin. (1) lit. g)
  O.U.G. nr.70/2020 Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- abrogă art. 251 alin. (3) si (4) si art. 252alin. (22) la data de 1 aprilie 2021


Joi, 28 septembrie 2023, 11:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.