LEGE nr.90 din 19 aprilie 2021
pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.90 din 19 aprilie 2021
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 825/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 413/20 apr. 2021
Functie activa:
Abrogă: L. nr.101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului
Modifică: L. nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
- introduce alin. (5) la art. 49
  L. nr.107/1996 Legea apelor
- introduce alin. (6) la art. 92
  O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului
- introduce pct. 182 la art. 2, lit. h) la art. 98 alin. (2), lit. f) la art. 98 alin. (3), lit. a1) la art. 98 alin. (4), alin. (7) - (9) la art. 98
  L. nr.86/2006 privind Codul vamal al României
- introduce alin. (2) si (3) la art. 271
  O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- introduce lit. h1) la art. 52 alin. (1) si alin. (2) si (3) la art. 52
  L. nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (abrogata prin O.U.G. nr.92/2021)
- modifică art. 63 alin. (2); introduce lit. g) la art. 63 alin. (1), alin. (3) - (5) la art. 63
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.313/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului


Miercuri, 12 iunie 2024, 20:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.