Ordonantă nr.46 din 9 iunie 2021
de urgentă privind stabilirea cadrului institutional si a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 si a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 si de abrogare a Directivelor 90/385/CEE si 93/42/CEE ale Consiliului

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.46 din 9 iunie 2021
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 588/11 iun. 2021
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale
- art. 31 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b),se abrogă la 24 de luni de la data publicării anuntului Comisiei Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la functionarea deplină a Bazei europene de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), art. 16, art. 33 alin. (2) lit. c) si d), art. 35-41, precum si anexa nr. 8, se abrogă la 6 luni de la data publicării anuntului prevăzut la lit. a)
  H.G. nr.55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active
- art. 13, art. 24-28, art. 34 alin. (2) lit. c) si d), precum si anexa nr. 7, se abrogă la 6 luni de la data publicării anuntului prevăzut la lit. a), art. 29-33, art. 34 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), se abrogă la 24 de luni de la data publicării anuntului prevăzut la lit. a)
Modifică: O. nr.1.009/2016 al ministrului sănătății privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date
- se abrogă, cu exceptia prevederilor art. 4 lit. b), art. 5, art. 7 alin. (1)—(3), art. 8, art. 12, art. 13, anexei nr. 1 si anexei nr. 4.


Luni, 05 decembrie 2022, 05:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.