HOTĂRÂRE nr.626 din 24 septembrie 1998
privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER
Fisa actului

Descriptori:

Accidente
de transport feroviar
de cale ferată, metrou, cercetare, tratare evenimente, prevenire
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O. nr.210/2000   (M.Tr.)
O. nr.650/1998   (M.Tr.)
H.G. nr.626/1998

Autoritatea Feroviară Română (AFER)
control și inspecție de stat, transport feroviar și metrou, atribuții
O.G. nr.19/1997
O. nr.650/1998   (M.Tr.)
H.G. nr.626/1998
O.U.G. nr.12/1998

organizare și funcționare, prestații de servicii, tarife
O. nr.912/2001   (M.L.P.T.L.)
H.G. nr.626/1998

Autorizație de furnizor feroviar
de produse/servicii pentru transportul feroviar
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

Căile Ferate Române
control și inspecție de stat, organizare și exercitare de către A.F.E.R. și M.L.P.T.L.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

Metrou
control și inspecție de stat, organizare și exercitare de către A.F.E.R. și Ministerul Transporturilor
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

furnizori feroviari interni, autorizare, condiții, norme
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
control și inspecție de stat, transport feroviar și metrou, atribuții
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

Produse/servicii
din transportul feroviar și cu metroul, omologare tehnică, certificate de omologare, norme
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

Tarife
prestări servicii efectuate
de Autoritatea Feroviară Română A.F.E.R., actualizare
H.G. nr.626/1998
O. nr.145/1999   (M.Tr.)
O. nr.912/2001   (M.L.P.T.L.)

Tarife în domeniul transporturilor
pentru
prestări de servicii specifice efectuate de AFER
H.G. nr.626/1998
O. nr.912/2001   (M.L.P.T.L.)

Transporturi feroviare
Autoritatea Feroviară Română AFER
O.G. nr.95/1998
H.G. nr.626/1998

agrement tehnic pentru produse și/sau tehnologii din import, acordare de către A.F.E.R.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

certificate de omologare, produse și servicii, omologare de către AFER
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

control, organizare și exercitare
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

tarif
prestații de servicii de către Autoritatea Feroviară Română
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)
O. nr.912/2001   (M.L.P.T.L.)


Marți, 31 ianuarie 2023, 08:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.