HOTĂRÂRE nr.626 din 24 septembrie 1998
privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.851/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Instrucțiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor și modul de recuperare a lipsurilor și degradărilor constatate la acestea - nr. 271 (abrogat prin O. nr.1.472/2021)
  O. nr.137/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER (abrogat prin O. nr.2.180/2012)
art.16 lit. l) din anexa
  O. nr.1.193/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind înmatricularea și acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar și cu metroul (abrogat prin O. nr.1.484/2014)
art.4 lit.e) liniuta 11, art.5 lit.b)
  O. nr.1.816/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr. 005
art. 4 lit. e) ultima liniuță din anexa nr. 1
  O. nr.79/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind instituirea unor măsuri suplimentare de siguranță feroviară aplicabile administratorului infrastructurii feroviare publice, gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă, operatorilor de transport feroviar și operatorilor economici furnizori feroviari - autorizați să efectueze lucrări de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare, care dețin și utilizează drezine autopropulsate, utilaje de cale sau altele similare acestora
art. 3 alin. (2) lit. t) din anexa nr. 1
  O. nr.138/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Autorității Feroviare Române (abrogat prin O. nr.575/2011)
  O. nr.153/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005, și pentru definirea trenurilor de călători în funcție de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători
anexa nr. 1 art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (i)


Marți, 31 ianuarie 2023, 08:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.