ORDIN nr.1.699 din 25 octombrie 2021
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.699 din 25 octombrie 2021
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 1056/4 noi. 2021
Functie activa:
Abrogă: O. nr.726/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit"
- la data de 3 februarie 2022
  O. nr.1.546/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"
- la data de 3 februarie 2022
  O. nr.3.725/2017 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
- la data de 3 februarie 2022
totodata, abrogă:
O. nr.4.136/2020 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal
  O. nr.1.254/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) "Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"
- la data de 3 februarie 2022
Modifică: O. nr.631/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
  O. nr.1.503/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere; în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare
- la data de 3 februarie 2022
  O. nr.2.011/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
- la data de 3 februarie 2022
  O. nr.3.140/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"
- la data de 3 februarie 2022
  O. nr.3.698/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
- la data de 3 februarie 2022
  O. nr.169/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare
- la data de 3 februarie 2022
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.776/2022 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, precum si pentru modificarea altor acte normative
  O. nr.2.578/2022 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formează vectorul fiscal


Luni, 20 martie 2023, 18:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.