ORDIN nr.2.477/999 din 2021
al ministrului sănătății, interimar, si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătății si al presedintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, precum si prelungirea aplicării prevederilor acestuia

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.477 din 17 noiembrie 2021
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.999 din 11 noiembrie 2021
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1105/19 noi. 2021
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.068/2021 al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului- cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
- prorogă aplicarea până la 31 martie 2022


Duminică, 26 mai 2024, 05:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.