ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.130 din 17 decembrie 2021
privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.130 din 17 decembrie 2021
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Functie activa:
Modifică: D. nr.360/1976 Decret privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unitatile de transporturi
- abrogat la data de 1 ianuarie 2023
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- modifică art. 9 alin. (2), (3 1) si (3 3); introduce alin. (2 1) si (2 2) la art. 9
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
- modifică art. 1 alin. (5) si art. 5 alin. (9 4)
  O.U.G. nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- prevederile art. 49 alin. (3) se aplică începând cu anul 2023
  O.U.G. nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- introduce alin. (2 5) la art. 98
  L. nr.2/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  L. nr.53/2003 Codul muncii
- introduce alin. (2 1) si (2 2) la art. 164
  L. nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
- modifică art. 10 alin. (1), (1 1) si (2); prevederea de la art. 6 1 alin. (1) intră în vigoare la data de 1 martie 2022; introduce art. 6 1 si anexa
  L. nr.115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  L. nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
- suspendă aplicarea prevederilor legii în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022
  L. nr.51/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  O.U.G. nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  L. nr.4/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- Prevederile art. 19 lit. b) si c) ale art. II se aplică în mod corespunzător si în anul 2022
  L. nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- modifică art. 8 (referitor la aplicarea prevederilor acestuia începând cu anul 2023) si art. 27 alin. (6) (referitor la cupoanele sociale - acestea nu se acordă până la data de 31 decembrie 2022); prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) până la data de 31 decembrie 2022
  O.U.G. nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  O.G. nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
- prorogă termenul de intrare în vigoare a L. nr. 352/2015 până la 1 ianuarie 2023
  O.G. nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
- prorogă termenul prevăzut la art. 6 (referitor la aplicarea ordonantei) până la data de 31 decembrie 2025
  O.G. nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
- prorogă termenul prevăzut la art. 6 (referitor la aplicarea ordonantei) până la data de 31 decembrie 2025
  O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023
  O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/12001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  L. nr.286/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  O.U.G. nr.25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 76 alin. (4) lit. a), art. 100 alin. (1), art. 101 alin. (12), art. 115 alin. (1 2), art. 132 alin. (2), art. 142 lit. b) si r), art. 154 alin. (1) lit. h), titlul sect. a 3-a din titlul V ”Contributii sociale obligatorii” cap. III , titlul sect. a 4-a din titlul V ”Contributii sociale obligatorii” cap. III, art. 168 alin. (1), (5), (7) si (71), art. 169 alin. (1) lit. a) si art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3; aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i 1) si i 2), art. 76 alin. (4) lit. x) si art. 142 lit. z) se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2022 si până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv;prevederile art. 291 alin. (3) lit. o) se aplică pentru livrările de energie termică efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2022; introduce lit. s) la art. 139 alin. (1), lit. aa) la art. 142, lit. f 2) si f 3) la art. 153 alin. (1), lit. a 1) la art. 155 alin. (1), lit. t) la art. 157 alin. (1), art. 157 3, art. 169 2, lit. m) la art. 220 4 alin. (1), pct. 5 la art. 291 alin. (3) lit. c), lit. o) la art. 291 alin. (3), alin. (3 1) si (3 2) la art. 291;abrogă art. 101 alin. (11) si art. 114 alin. (2) lit. n), art. IV din Legea nr. 196/2021 (cu referire la introducerea lit. l) la art. 293 alin. (1) - la data de 13 ianuarie 2022) si art. I pct. 160 din Legea nr. 296/2020 (cu referire la modificarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 - la data de 1 ianuarie 2022)
  L. nr.342/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  L. nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
- prorogă termenul prevăzut la art. III (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 ianuarie 2023)
  O.U.G. nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- se abrogă la 1 sept. 2023
  L. nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
- modifică art. 97 (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 septembrie 2023, cu exceptia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 martie 2022)
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027
  L. nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
- modifică art. 1 alin. (2), art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 20, art. 23, art. 25, art. 26, art. 28 alin. (1) lit. h), si art. 28 alin. (3);în anul 2022 institutiile si autoritătile publice indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângă institutiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu exceptia tichetelor de cresă, reglementate de Legea nr. 165/2018; introduce alin. (7 1) la art. 28; abrogă art. 2 alin. (2)
  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- suspendă prevederile art. 210 până la data de 1 ianuarie 2023
  L. nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
- prorogă termenul prevăzut la art. 11 (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 ianuarie 2023 )
  O.U.G. nr.69/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale
- Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieste cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. VIII alin. (4), art. IX lit. d), art. XIII alin. (5) lit. c), art. XIII alin. (7) lit. b), art. XIV, art. XVI si art. XIX
  O.U.G. nr.70/2020 Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) si (2) se prorogă până la data de 31 decembrie 2022
  O.U.G. nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
- modifică art. 11 alin. (4)
  L. nr.195/2020 privind statutul personalului feroviar
- modifică art. 42 (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 ianuarie 2023)
  O.U.G. nr.188/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea functiei de conducător al compartimentului financiar-contabil din administratia publică centrală
- modifică art. unic alin. (1)
  L. nr.236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăresti si de acvacultură
- prorogă termenul prevăzut la art. 9 (referitor la intrarea în vigoare a legii la data de 1 ianuarie 2023)
  L. nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă, la data de 1 ianuarie 2022, art. I pct. 160 si art. VII alin. (1) lit. f)
  O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- abrogă, la data de 1 ianuarie 2022, art. XVIII pct. 2
  O.U.G. nr.13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991
abrogă, la data de 1 ianuarie 2022, art. VI
  O.U.G. nr.19/2021 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fiscal
- Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieste cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. IX
  L. nr.154/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
- modifică art. II alin. (1)
  L. nr.196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă, la data de 13 ianuarie 2022, art. IV si V
  O.G. nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale
- Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieste cu termenul de 30 iunie 2022 în cuprinsul art. II si III
  O.U.G. nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
- modifică art. 6 alin. (2) lit. b) si art. 7; introduce alin. (3) la art. 6
  L. nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
- introduce alin. (2 1) si (2 2) la art. II
  O.U.G. nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (8) - (10); introduce alin. (2 1) la art. 3
  O.U.G. nr.122/2021 Ordonantă de urgentă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 si la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finantelor, în calitate de actionar, către CEC Bank — S.A.
- abrogă art. 20
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.41/2022 Ordonantă de urgentă pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- abrogă art. XXVIII
  D.C.C. nr.650/2022 DECIZIA nr. 650 din 15 decembrie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f2)], pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma "de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv"], pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a1)], pct. 14 [cu referire la sintagma "venituri din pensii" din cuprinsul titlului sectiunii a 3-a din capitolul III al titlului V "Contributii sociale obligatorii"], pct. 16 [cu referire la art. 1573], pct. 17 [cu referire la sintagma "precum si al veniturilor din pensii" din cuprinsul titlului sectiunii a 4-a din capitolul III al titlului V "Contributii sociale obligatorii"], pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privinta trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f2), alin. (5) în privinta trimiterii la art. 1573 si alin. (71)] si pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privinta trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f2)] si ale art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 în privinta alin. (1) si (5) ale art. 168 si pct. 19] din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. XXIV pct. 11, pct. 12, pct. 13, pct. 14, pct. 16, pct. 17, pct. 18 si pct. 19 si ale art. XXV alin. (1) lit. c) (termenul de împlineste la 11 februarie 2023) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.650/2022 DECIZIA nr. 650 din 15 decembrie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f2)], pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma "de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv"], pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a1)], pct. 14 [cu referire la sintagma "venituri din pensii" din cuprinsul titlului sectiunii a 3-a din capitolul III al titlului V "Contributii sociale obligatorii"], pct. 16 [cu referire la art. 1573], pct. 17 [cu referire la sintagma "precum si al veniturilor din pensii" din cuprinsul titlului sectiunii a 4-a din capitolul III al titlului V "Contributii sociale obligatorii"], pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privinta trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f2), alin. (5) în privinta trimiterii la art. 1573 si alin. (71)] si pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privinta trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f2)] si ale art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 în privinta alin. (1) si (5) ale art. 168 si pct. 19] din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f2)], pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a1)], pct. 14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului sectiunii a 3-a din capitolul III al titlului V „Contributii sociale obligatorii”], pct. 16 [cu referire la art. 1573], pct. 17 [cu referire la sintagma „precum si al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului sectiunii a 4-a din capitolul III al titlului V „Contributii sociale obligatorii”], pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privinta trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f2), alin. (5) în privinta trimiterii la art. 1573 si alin. (71)] si pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privinta trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f2)] si ale art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 în privinta alin. (1) si (5) ale art. 168 si pct. 19]
Modificată: L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- abrogă la 1 ianuarie 2024 art. XXXVII
  L. nr.375/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 41/2022
Referită de: Decizie nr.6/2024 DECIZIA nr. 6 din 22 aprilie 2024 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)


Duminică, 23 iunie 2024, 21:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.