ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.143 din 28 decembrie 2021
pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.143 din 28 decembrie 2021
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 1259/31 dec. 2021
Functie activa:
Modifică: L. nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- abrogă art. 2 lit. x1), art. 14 alin. (6) - (67)
  L. nr.123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale
- modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 lit. c) si d), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 71 alin. (1), art. 71 alin. (4) - (7), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (7) lit. j), art. 10 alin. (2), art. 10 alin. (42), art. 10 alin. (5) lit. b), art. 10 alin. (51), art. 10 alin. (52) lit. a) si b), art. 10 alin. (6), art. 16, art. 19 alin. (1) si (11), art. 20, art. 21, art. 23, art. 25 alin. (1) si (2), art. 25 alin. (6), art. 25 alin. (11), art. 27 alin. (2), art. 28, art. 29, art. 30 alin. (7), art. 31 alin. (1) lit. e), art. 31 alin. (4), art. 34 alin. (1) lit. f), art. 35 alin. (1) si (2), art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (2) si (3), art. 36 alin. (7) lit. e), art. 36 alin. (7) lit. g) si h), art. 36 alin. (7) lit. j), art. 36 alin. (7) lit. o), art. 36 alin. (9) si (10) , art. 41 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (1) lit. c), art. 45 alin. (1) lit. e), art. 45 alin. (3), art. 46 alin. (22), art. 48 alin. (2) lit. a) si b), art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (5), art. 51 alin. (32)- (35), art. 52, art. 53, art. 54, art. 57 alin. (11), art. 57 alin. (5) - (7), art. 58 alin. (1), art. 58 alin. (5), art. 62 alin. (1) lit. g), h) si h1), art. 62 alin. (1) lit. h8), art. 62 alin. (1) lit. i), art. 62 alin. (1) lit. j), art. 62 alin. (3), art. 63, art. 64, art. 65 alin. (1), art. 65 alin. (4), art. 67 lit. k), art. 70, art. 75, art. 76, art. 79, art. 80, art. 93 alin. (1) pct. 32-35, art. 93 alin. (1) pct. 54, art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. a), c), e), g), art. 93 alin. (3) lit. a), art. 93 alin. (42), art. 97 alin. (2), art. 97 alin. (4), art. 100 pct. 5, pct. 13, pct. 32, pct. 35, pct. 58, pct. 76, pct. 88, pct. 89, art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (6), art. 108 partea introductivă a alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 125 alin. (5), art. 130 alin. (1) lit. e) si e1), art. 136 alin. (2) si (3), art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 141 alin. (3), art. 143 alin. (11), art. 151 alin. (1) si (11), art. 152 alin. (42), art. 152, art. 160 alin. (1), art. 177 alin. (316) lit. a), art. 179 alin. (2) lit. i), art. 179 alin. (2) lit. k), art. 194 pct. 51, art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. c), lit. g), lit.i), art. 195 alin. (3), art. 196, art. 198; introduce alin. (11) la art. 1, lit. r) si s) la art. 2, lit. w1) si w2) la art. 6, alin. (11) - (13) la art. 71, art. 73-art. 76, lit. m) la art. 9 alin. (7), alin. (21) la art. 10, alin. (61) si (62) la art. 10, alin. (11) la art. 11, alin. (21) si (22) la art. 25, alin. (3) la art. 27, art. 321, alin. (3) la art. 33, alin. (21) la art. 35, alin. (4) - (9) la art. 35, alin. (51) - (53) la art. 36, lit. d1) si d2) la art. 36 alin. (7), lit. s) - x) la art. 36 alin. (7), alin. (72) la art. 36, alin. (15) - (19) la art. 36, lit. a1) la art. 45 alin. (1), lit. h) - l) la art. 45 alin. (1), alin. (11) la art. 45, alin. (7) - (12) la art. 45, art. 451, alin. (23) la art. 46, art. 461, alin. (36) la art. 51, alin. (21) la art. 57, alin. (8) - (16) la art. 57, alin. (12) la art. 58, art. 591, alin. (8) si (9) la art. 61, lit. a1) la art. 62 alin. (1), lit. f1) la art. 62 alin. (1), lit. h11) la art. 62 alin. (1), lit. i1) si i2) la art. 62 alin. (1), lit. m) si n) la art. 62 alin. (1), alin. (4) - (7) la art. 62, art. 631 si 632, alin. (21) la art. 65, alin. (5) - (9) la art. 66, art. 661 si 662, art. 731, pct. 391 si 392 la art. 93 alin. (1), pct. 55 la art. 93 alin. (1), lit. a1) la art. 93 alin. (3), alin. (2) si (3) la art. 95, pct. 311 la art. 100, pct. 321 la art. 100, pct. 421- 423 la art. 100, pct. 601 la art. 100, pct. 882 la art. 100, alin. (9) aici si (10) la art. 1021, alin. (62) la art. 104, lit. a1) la art. 108 alin. (2), lit. h) si i) la art. 119 pct. 1, lit. d2) la art. 124 alin. (1), alin. (5) la art. 136, lit. d2) - d4) la art. 138 alin. (1), lit. n) la art. 138 alin. (1), lit. t) la art. 143 alin. (1), alin. (11) la art. 145, alin. (6) la art. 145, alin. (12) la art. 151, alin. (6) si (7) la art. 152, art. 1563 - art. 1565, pct. 243 si 244 la art. 194, pct. 511 la art. 194, alin. (2) si (3) la art. 198; abrogă art. 5 alin. (1), art. 6 lit. d1), art. 22, art. 25 alin. (7), art. 27 alin. (11), art. 55 si 56, art. 58 alin. (3), art. 67 lit. j), art. 67 lit. l), art. 77 si 78, art. 81, art. 93 alin. (1) pct. 13, art. 97 alin. (3), art. 108 alin. (1) lit. g), art. 119 pct. 2 lit. e) si f), art. 148 alin. (3), art. 151 alin. (2) si (4), art. 178 alin. (7), art. 179 alin. (2) lit. f), art. 195 alin. (21)
dispune republicarea
  L. nr.23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- modifică art. II
  L. nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protectie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
- modifică art. 2 alin. (3)


Marți, 31 ianuarie 2023, 12:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.