LEGE nr.189 din 14 octombrie 1998
privind finanțele publice locale
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.189 din 14 octombrie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 326/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 404/22 oct. 1998 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.72/1996 privind finanțele publice (abrogata prin L. nr.500/2002)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.343/1998 pentru promulgarea Legii privind finanțele publice locale
Modificată: O.U.G. nr.61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.45/2003)
modifică art. 5 pct. 2, art. 66; introduce art. 67 și art. 68
  L. nr.36/1999 a bugetului de stat pe anul 1999
modifică art. 8 alin. (3), prevederile referitoare la impozitul pe salarii se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 1999
  O.U.G. nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară (abrogata prin L. nr.37/2006)
modifică anexele nr. 1 și 2
  L. nr.86/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.45/2003)
modifică art. 66 alin. (5) și (6) care devin alin. (5), art. 66 alin. (7) devine alin. (6)
  O.U.G. nr.216/1999 pentru modificarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.45/2003)
modifică art. 8 alin. (3), art. 51 alin. (1)
  O.U.G. nr.219/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.45/2003)
modifică art. 1 pct. 6, art. 15 pct. 2, art. 16 alin. (5), art. 48 alin. (1), (2) și (7), art. 49 alin. (2) și (3), art. 51 alin. (1) și (2), art. 63 alin. (2), anexa nr. 2; introduce la art. 1 pct. 61, 62 și 63, la art. 5 pct. 61, art. 521, 531, la art. 63 alin. (1) pct. 31, art. 641
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă pe o perioadă de 90 de zile O.U.G. nr. 219/2000
  L. nr.337/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.45/2003)
modifică art. 1 pct. 61, art. 49 alin. (2), art. 51 alin. (1)
  L. nr.774/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/1999 pentru modificarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.45/2003)
modifică art. 8 alin. (3); introduce alin. (31)-(34) la art. 8; abrogă modificărea art. 51 alin. (1) efectuată prin O.U.G. nr. 216/1999
Referită de: O. nr.994/2002 al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (31), (32) și (33) din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
art. 8 alin. (31), (32) și (33)
Abrogată: O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale

- la 1 ianuarie 2004
Derogari:
  L. nr.177/2003 pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD - Măsura 2.1 - Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale
art. 51 alin. 1
  L. nr.179/2003 privind cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător


Duminică, 14 aprilie 2024, 20:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.