DECRET-LEGE nr.149 din 11 mai 1990
privind declararea ca abrogate a unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Decret-Lege nr.149 din 11 mai 1990
Emitent: Consiliul Provizoriu de Uniune Națională
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: scos din evidenta
Publicare: M.Of. nr. 66/12 mai. 1990 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.70/1934 pentru organizarea și reglementarea comerțului de bancă
  L. nr.24/1969 privind organizarea și functionarea Consiliului de Ministri al Republicii Socialiste Romania
  L. nr.15/1971 privind organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
  L. nr.15/1972 privind organizarea și funcționarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale
  L. nr.10/1973 privind comitetul pentru problemele consiliilor populare
  H.M.A.N. nr.10/1974 a Marii Adunari Nationale referitoare la Raportul Guvernului Republicii Socialiste Romania asupra aplicarii hotaririlor de partid si de stat cu privire la introducerea regimului de economii la energie, combustibil, materii prime, materiale si cheltuieli administrativ-gospodaresti
  L. nr.5/1975 privind Congresul, Camera legislativă și conferințele consiliilor populare
  L. nr.32/1977 privind Consiliul Organizării Economico-Sociale
  L. nr.13/1980 privind constituirea, repartizarea și folosirea pe județe a resurselor pentru aprovizionarea populației cu carne, lapte, legume și fructe
  H.M.A.N. nr.4/1983 privind programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico - financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal
  H.M.A.N. nr.5/1983 privind programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al pământului, mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55 - 60 la sută din suprafața arabilă a lucrărilor de desecări și combatere a eroziunii solului
  H.M.A.N. nr.1/1984 privind programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii în perioada 1983 - 1985 și până în 1990
  H.M.A.N. nr.2/1984 privind programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumului de materii prime, de combustibili și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor în perioada 1983 - 1985 și până în 1990
  L. nr.2/1986 Legea Planului național unic de dezvoltare economico - socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1986 - 1990
  L. nr.3/1986 Legea Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe perioada 1986 - 1990
  L. nr.24/1986 privind organizarea Congresului și conferințelor județene ale oamenilor muncii, alegearea și atribuțiile organelor acestora
  L. nr.6/1987 privind constituirea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, având rolul elaborării orientărilor de perspectivă și a planurilor naționale unice de dezvoltare economică și socială a țării
  H.M.A.N. nr.6/1989 privind Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agro-alimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990


Vineri, 21 iunie 2024, 03:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.